19 กรกฎาคม 2565

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/65

ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์ ณ กศน. ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนางสาววรวรรญ์ญา วิชัยศิริ เป็นวิทยากร ให้ผู้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งรู้จักนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *