ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1 นายอดิเรก กิตติวัชรพงศ์ ประธานกรรมการ
2 พระครูประสิทธิพิมล รองประธาน
3 นายภัทร์นรินท์  กุลกิติรัตน์ กรรมการ
4 นางนงคราญ  สมจิตร์ กรรมการ
5 นางรักษ์  ไชยกุล กรรมการ
6 นายก่อพงศ์  จำรัส กรรมการ
7 นางวิลัยพร  วงค์วรรณ กรรมการ
8 นางนงคราญ  สุภาพ กรรมการ
9 นางราณี  โรจนวุฒิธรรม กรรมการ
10 นายประสิทธิ์  เลิศคำ กรรมการ
11 นางสุพรรณี  ปัญญาโสภา กรรมการ
12 นางกัลยา  ศรีชัย กรรมการ
13 นางวันทนา  โยวัง กรรมการและเลขานุการ

No Responses

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *