คณะกรรมการ กศน.ตำบลดอนศรีชุม

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1 พระครูประสิทธิพิมล ประธานกรรมการ
2 นางกรรณิการ์ มาตรมูล รองประธาน
3 นายอารีย์  เมืองชื่น กรรมการ
4 นายทรงวุฒิ  นามวงค์ กรรมการ
5 นายสว่าง  ติรักษา กรรมการ
6 นางสนัก  วงศ์ชัย กรรมการ
7 นางสายธาร  อินออน กรรมการ
8 นางยุพา  ไชยรักษา กรรมการ
9 นางสาวประกายแก้ว  ยอดแก้ว กรรมการ
10 นายแก้วมูล  ธนโชติเจริญ กรรมการ
11 นางสุพรรณี  ปัญญาโสภา กรรมการ
12 นางจันทร์นวล  ธรรมขันธ์ กรรมการ
13 นางวันทนา  โยวัง กรรมการและเลขานุการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *