9 กรกฎาคม 2565

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/65 ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้” เพื่อให้นักศึกษา กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ กศน. ตำบลดอนศรีชุม และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ใชสงคราม และนายกฤตพงษ์ สงกาสี เป็นวิทยากร ให้ผู้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ ของการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *