27 มิถุนายน 2565

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรม กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมียม วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างถูกต้องและนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจนสามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ ณ กศน. ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายอดิเรก กิตติวัชรพงศ์ เป็นวิทยากรให้ผู้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริมเพื่อประชาชนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักของความพอเพียง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *