ศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำแคบหมู สมุนไพร 10 ชั่วโมง ณ วัดดอนไชย ตำบลดอกคำใต้ มีผู้เข้าร่วม 6 คน

Continue Reading

ส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ รร.ผู้สูงอายุ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.ตำบลดอกคำใต้ร่วมจัดกิจกรรมสอนวิชาภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ รร.ผู้สูงอายุวัดดอนไชย

Continue Reading

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อ

วันที่ 28 ม.ค.60 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ ณ ศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืน (สิงห์อาสา) ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

Continue Reading

Load More