ศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

ศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำแคบหมู สมุนไพร 10 ชั่วโมง ณ วัดดอนไชย ตำบลดอกคำใต้ มีผู้เข้าร่วม 6 คน