เรื่องเด่น

กิจกรรม กศน.ตำบล

ดูทั้งหมด

รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคบหมู

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคบหมู ระหว่างวันที่ 19​ – 20​ มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1

Latest Posts

View All

รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคบหมู

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคบหมู ระหว่างวันที่ 19​ – 20​ มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ