เรื่องเด่น

กิจกรรม กศน.ตำบล

View All

กิจกรรมงานวันเด็กแห่ง ประจำปี 2562

12 มกราคม 2562
กศน. อำเภอดอกคำใต้
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง ประจำปี 2562
ณ อบต. ดอนศรีชุม และมอบหมายให้ กศน. ตำบลในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ อปท. ทุกแห่ง

Latest Posts

โครงการ “อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่”

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม

โครงการ “อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่”

วันที่ 20 พฤศจิกายน …