วันที่ 24 ธันวาคม 2561 …

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ และ กศน.ตำบลบุญเกิด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เคลื่อนที่ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับ รถโมบายเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรม
– หนังสือพิมพ์ฝาผนัง
– หนังสือมีไหน (where is the book?!)
– ตุ๊กตาหัวสัตว์
– กิจกรรมระบายสี
– ปริศนาทายคำสำนวนสุภาษิตไทย
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 53 คน

Read more

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 …

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับ กศน.ตำบลสันโค้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “สูงวัยใส่ใจการอ่าน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีกิจกรรม
– บิงโกสมุนไพร
– ปริศนาสุภาษิตไทย
– หนังสือมีไหน (where is the book!!)
– การประดิษฐ์ ส.ค.ส ปีใหม่

Read more

https

https://www.facebook.com/Tossbybbrother/posts/1214479875343955?__xts__[0]=68.ARDqV8K0fhojdhTeNh1M0Qa-zg7WBEMaCX9hRYKNjCQpw4Rn1e96a9ThWqBQ3Ys0AK2fb7lGacg1qdu_q89u2uxo5IF4icUkeGSUAHCpPEOn5JuDw_kCxm4VplL5OHQgCwQ9KhIYPvHBU-NtK13wW2pnbLd2tSRTCANJXYIJ5nnFWDSUB1gBtijmG1CpCCfVq0He7t15_ABsiXdMVT_9BG1GY6Z8OTdGWfX9FgOTuE-H7_n9wkcBD2CX0wrnV1zqeFEZPSzn1W9Wc8NXs0b4uQUkEN4eaafjxY3bQ-EqDb1hRQ0AMhZJgY7vEZ8amwf_XtwuDT-j-2cchkKwlJTUO_pL28w&__tn__=C-R

Read more