วันที่ 2 เมษายน 2562 …

วันที่ 2 เมษายน 2562 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการจัดโครงการ “ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา วันรักการอ่าน” โดยมีนายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– แนะนำห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้
– นิทรรศการ “ 2 เมษา วันรักการอ่าน ” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10”
– กิจกรรม “พระราชนิพนธ์ … ในดวงใจ”
– กิจกรรม “ การอ่าน เพิ่มช่องทางอาชีพ ”
– การประดิษฐ์ พวงกุญแจผ้าสักหลาด
– การประดิษฐ์ ตุ๊กตาการบูร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

Read more

วันที่ 28 มีนาคม 2562 …

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ และ กศน.ตำบลดอกคำใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เคลื่อนที่ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับ รถโมบายเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนศรีไชยวิทยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรม
– ทายคำภาษาอังกฤษ Who Am I ?
– หนังสือมีไหน (where is the book?!)
– ตุ๊กตาหัวสัตว์
– กิจกรรมระบายสี
– ปริศนาทายคำสำนวนสุภาษิตไทย
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน

Read more