ระหว่างวันที่ 27-28 …

ระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. 62 นางสาวเพชรรัตน์ ใชสงคราม บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2562 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 …

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับ กศน.ตำบลคือเวียง ดำเนินการจัดโครงการ ” สูงวัยใส่ใจการอ่าน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ” โดยมีกิจกรรม
– บิงโกสมุนไพร
– สมุนไพร … อะไรเอ่ย
– แผ่นพับสุขภาพ
– หนังสือมีไหน (where is the book?!) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคือเวียง (บ้านปาง) ตำบลคือเวียง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 คน

Read more

วันที่ 31 พฤษภาคมคม …

วันที่ 31 พฤษภาคมคม 2562 ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ และ กศน.ตำบลสันโค้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เคลื่อนที่ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับ รถโมบายเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรม
– ภาพวาดระบายสี
– หนังสือมีไหน (where is the book?!)
– ตุ๊กตาหัวสัตว์
– กิจกรรมระบายสี
– เล่านิทานเสริมทักษะการฟัง
– แผ่นพับแนะนำห้องสมุด ฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน

Read more