วันที่ 28 สิงหาคม 2562 …

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ และ กศน.ตำบลบุญเกิด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เคลื่อนที่ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับ รถโมบายเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรม
– รถโมบายเคลื่อนที่
– ทายคำภาษาอังกฤษ Who Am I ?
– หนังสือมีไหน (where is the book?!)
– ระบายสีหัวการ์ตูน
– กิจกรรมระบายสี
– ปริศนาทายคำสำนวนสุภาษิตไทย
– แผ่นพับแนะนำห้องสมุดฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน