ประวัติห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”

 

ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๓ รอบ และโปรดให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนดำเนินการจัดสร้าง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติยศ โดยทรงพระนามว่าห้องสมุด ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศจำนวน ๕๑ แห่งและจังหวัดพะเยา จำนวน ๒ แห่ง คือ อำเภอจุน และอำเภอดอกคำใต้

   ในเริ่มแรกก่อสร้างห้องสมุดฯ  ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน ๓,๐๑๖,๗๗๕  บาท  เงินสมทบจากส่วนราชการ  พ่อค้า มูลนิธิ สมาคม คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและประชาชนทั่วไปในอำเภอดอกคำใต้

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิดห้องสมุดประชาชน           “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เมื่อวันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา จุลศักราช ๑๓๕๕ ตรงกับวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๖ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของชาวอำเภอดอกคำใต้เป็นล้นพ้น