วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567 เพื่อให้นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ ที่เข้าร่วมโครงการได้รันรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด สร้างกระแสความตื่นตัว กระตุ้น ชักชวน จูงใจให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษา และสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอีกทั้งได้รันรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีและทำความดีถวายพระนาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระนาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานพิธีเปิด ณ เทศนาลตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: photo; hw-remosaic: false; touch: (0.43425927, 0.50677085); sceneMode: 8; cct_value: 0; AI_Scene: (200, 2); aec_lux: 167.73781; aec_lux_index: 0; albedo: ; confidence: ; motionLevel: -1; weatherinfo: null; temperature: 36;

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *