โครงสร้างหลักสูตร
ปฎิทินการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
สมัครเรียนออนไลน์

บุคลากร ศกร.ระดับตำบลดงสุวรรณ

นายถนอม โยวัง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้
         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้

นางสาวอรุณศรี นามสาร

ครู อาสาสมัคร

นายธนพัต อ้อยมูล

ครู กศน.ตำบล

เรียนดีมีความสุข

กิจกรรม ศกร.ระดับตำบล

กศน.ตำบลดงสุวรรณรับสมัครนักศึกษา
กศน.ตำบลดงสุวรรณ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาค […]

ศกร.ระดับตำบลดงสุวรรณ