โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 กศน.ตำบลดงสุวรรณ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ มีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยไม้พลองและการออกกำลังกายด้วยยางยึด มีทักษะการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายด้วยไม้พลองและมีทักษะการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายด้วยยางยืดได้อย่างเหมาะสม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส คำลือ ครูกศน.ตำบล เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *