วันที่ 20 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลห้วยลานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จัดณ กศนตำบลห้วยลานมีผู้เข้าร่วม 26 คน
วันที่ 19 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ครูผู้สอนคนพิการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ ณกศน.ตำบลบ้านปินมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน
วันที่ 18 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบบป่าซาง กศน.ตำบลสันโค้ง กศน.ตำบลบ้านถ้ำและ กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 45 คน
วันที่ 16 มกราคม 2562 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ กศน.ตำบลหนองหล่ม และห้องสมุดประชาชนฯเข้าร่วมโครงการ "กศน.ตำบลหนองหล่มบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่" ณ กลุ่มบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก ต.หนองหล่ม โดยมีกิจกรรม - ส่งเสริมอาชีพ "การทำขนมรังผึ้งกรอบ - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - หนังสือดีแจกฟรีกลับบ้าน (หนังสือมีไหน where is the book)
วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เยี่ยมชมและให้กำลังในการจัดนิทรรศการของ กศน.อำเภอดอกคำใต้ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอดอกคำใต้ ประจำเดือนธันวาคม
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ "กศน.ตำบลหนองหล่มบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่" ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่วมจิต หมู่ที่ 9 ต.หนองหล่ม โดยมีกิจกรรม - ส่งเสริมอาชีพ "การทำขนมรังผึ้งกรอบ - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - หนังสือดีแจกฟรีกลับบ้าน (หนังสือมีไหน where is the book)