โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อ

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อ

วันที่ 28 ม.ค.60 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ ณ ศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืน (สิงห์อาสา) ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย