กิจกรรมการสานกระเป๋าทรง เอ

กิจกรรมการสานกระเป๋าทรง เอ

วันที่ 30 มกราคม 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบุญเกิดจัดกิจกรรมการสานกระเป๋าทรง เอ แบบไขว้ ลาย 2 จากเส้นพลาสติก