กิจกรรมโครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบุญเกิด จัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.บูญเกิดจัดกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

Continue Reading

Load More