กิจกรรมโครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบุญเกิด จัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

Continue Reading

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.บูญเกิดจัดกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างปูนเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

Continue Reading

กิจกรรมการสานกระเป๋าทรง เอ

วันที่ 30 มกราคม 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบุญเกิดจัดกิจกรรมการสานกระเป๋าทรง เอ แบบไขว้ ลาย 2 จากเส้นพลาสติก

Continue Reading

วันที่ 12 มกราคม 2559 …

วันที่ 12 มกราคม 2559 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบุญเกิดเปิดสอนหลักสูตรการถักกระเป๋าจากเชือกไหมดิ้น 40 ชม. ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2559 ณ ที่ทำการประธานชุมชนหมู่ 4

Continue Reading

โครงการชุมชนพอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน …

โครงการชุมชนพอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน วันที่ 26 พ.ค. 58 ผู้เข้าร่วม 53 คน ชาย 5 หญิง 43 ณ ที่ทำการประธานชุมชนหมู่ 2 ต.บุญเกิด

Continue Reading