กิจกรรมโครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสต

กิจกรรมโครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบุญเกิด จัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560