กิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ

กิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60