กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมสำนึกรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

วันที่31มกราคม2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมสำนึกรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดณ กศน.ตำบลป่าซางมีผู้เข้าอบรม 15 คน

Continue Reading

โครงการ “อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่”

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่” โดยมีกิจกรรม
– ส่งเสริมอาชีพ “การทำขนมทองม้วนสด การทำเค็กกล้วยหอม
– กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
– หนังสือดีแจกฟรีกลับบ้าน (หนังสือมีไหน where is the book)
ณ วัดดอนตัน หมู่ที่ 8 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

Continue Reading

โครงการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซาง กศน.ตำบลสันโค้ง กศน.ตำบลบ้านถ้ำ และ กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน ณ บ้านดงอินตา หมู่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Continue Reading

กิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการสานกระเป๋าทรง เอ ระหว่างวันที่. 22-23. กพ. 60

Continue Reading

กิจกรรมสอนการใช้. Smartphone. เบื้องต้น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.ตำบลป่าซางร่วมจัดกิจกรรมสอนการใช้. Smartphone. เบื้องต้น ณ รร.ผู้สูงอายุวัดดอนต้น ตำบลป่าซาง

Continue Reading

วันที่ 12 มกราคม 2559 …

วันที่ 12 มกราคม 2559 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน ตำบลป่าซางเปิดโครงการหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ระหว่างวันที่ 12-17 มี 59 โดยมีนายโอฬาร. สมศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กล่าวเปิดโครงการ

Continue Reading

หลักสูตรระยะสั้น …

หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม จำนวน 40 ชั่วโมง วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558 ผู้เข้าร่วม 28 คน

Continue Reading