สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับม.ปลาย

สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับม.ปลาย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลห้วยลานจัดสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับม.ปลาย