กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

วันที่ 20 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลห้วยลานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จัดณ กศนตำบลห้วยลานมีผู้เข้าร่วม 26
คน

Continue Reading

กิจกรรมอาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ สาขาการทำไม้กวาดดอกหญ้า

วันที่ 14 กพ 60 กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ สาขาการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ วัดแท่นคำ ตำบลห้วยลาน

Continue Reading

กิจกรรมอบรมโครงเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 มกราคม 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ตำบลห้วยลานจัดกิจกรรมอบรมโครงเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Continue Reading

นายถนอม โยวัง ผอ …

นายถนอม โยวัง ผอ กศน.อำเภอดอกคำใต้ พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีการสาธิตอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้

Continue Reading

Load More