ส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ รร.ผู้สูงอายุ

ส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ รร.ผู้สูงอายุ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.ตำบลดอกคำใต้ร่วมจัดกิจกรรมสอนวิชาภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ รร.ผู้สูงอายุวัดดอนไชย