กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลบ้านปิน

Continue Reading

โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนตำบลบ้านปิน

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านปิน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนตำบลบ้านปิน ณ.อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ตำบลบ้านปิน มีผู้เข้าร่วม 25 คน

Continue Reading

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่คนพิการ

วันที่ 19 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ครูผู้สอนคนพิการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ ณกศน.ตำบลบ้านปินมีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน

Continue Reading

โครงการ “อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่” โดยมีกิจกรรม
– ส่งเสริมอาชีพ “การทำขนมไทย”
– กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
– หนังสือดีแจกฟรีกลับบ้าน (หนังสือมีไหน where is the book)
ณ วัดต้นต้อง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

Continue Reading

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหาีส่วนตำบลบ้านปิน

Continue Reading

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 24 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Continue Reading

การสานกระเป๋าสะพายทรงเอจากเส้นพลาสติก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านปินจัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ การสานกระเป๋าสะพายทรงเอจากเส้นพลาสติก

Continue Reading

Load More