กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลบ้านปิน

Continue Reading

Load More