วันที่ 27 สิงหาคม 2562 …

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการจัดโครงการ “สูงวัยใส่ใจการอ่าน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” โดยมีกิจกกรรม
– ผลไม้อะไรเอ่ย?
– หนังสือมีไหน (where is the book?!)
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน