18 กุมภาพันธ์ 2566

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 “โครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์” ณ กศน. ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้นักศึกษา กศน. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการคิดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้ ทางคณิตศาสตร์ และปลูกฝังให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ โดยมีนางภัทร์ธิดา ศรศิริ เป็นวิทยากร ให้ผู้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *