ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

การค้นหานก

สวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบความสวยงามของนกในธรรมชาติ  นกในประเทศไทยมีด้วยกันจำนวนเกิน 1088 ชนิด ตาม Checklist of Thai birds February 2022 เว็บนี้เลยเป็นตัวกลางในการรวบรวมทั้งหมดมาไว้ให้ชมกัน ภาพสวยๆทั้งหมดมาจาก
http://www.orientalbirdimages.org และ https://ebird.org เพื่อนๆสามารถค้นหาด้วยชื่อไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ใส่ชื่อตรงช่องค้นหาได้เลยครับ ใส่ชื่อไม่ครบก็ค้นได้นะครับเช่น แต้วแล้ว ปรอด เหยี่ยว เป็นต้น หรือคลิ๊กดูจากรายชื่อนกที่พบในประเทศไทย

นกชนิดใหม่ที่พบในประเทศไทย

นกที่พบใหม่จำนวน 123 ชนิด (ข้อมูลปี 2023) นกที่พบล่าสุดคือ
Horsfield’s Bonze Cuckoo

นกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

นกทุกชนิดที่พบในประเทศไทยจำนวน 1087 ชนิด
สามารถคลิ๊กเลือกเมนู FAMILY เพื่อดูภาพนกทุกชนิดที่อยู่ในวงศ์นี้

แมลงปอ

ภาพแมลงปอ

เหยี่ยว นกอินทรี และ อีแร้ง ที่พบในประเทศไทย

เหยี่ยว นกอินทรี และ อีแร้ง ที่พบในประเทศไทยจำนวน 60 ชนิด

นกอินทรีปีกลายพันธุ์อินเดีย Indian Spotted Eagle
Bird guide of thailandFamily Accipitridae วงศ์เหยี่ยวและอินทรีนกชนิดใหม่เหยี่ยว

นกอินทรีปีกลายพันธุ์อินเดีย Indian Spotted Eagle

เหยี่ยวม่านตาขาว White-eyed Buzzard
Bird guide of thailandFamily Accipitridae วงศ์เหยี่ยวและอินทรีนกชนิดใหม่เหยี่ยว

เหยี่ยวม่านตาขาว White-eyed Buzzard

เหยี่ยวทุ่งสีจาง  Pallid Harrier
Bird guide of thailandFamily Accipitridae วงศ์เหยี่ยวและอินทรีนกชนิดใหม่นกพลัดหลงเหยี่ยว

เหยี่ยวทุ่งสีจาง Pallid Harrier

เหยี่ยวทะเลทรายขายาว Long-legged Buzzard
Bird guide of thailandFamily Accipitridae วงศ์เหยี่ยวและอินทรีshowนกชนิดใหม่นกอพยพเหยี่ยว

เหยี่ยวทะเลทรายขายาว Long-legged Buzzard

เหยี่ยวฮอบบี้ Oriental Hobby
Bird guide of thailandFamily Falconidae วงศ์เหยี่ยวปีกแหลมนกประจำถิ่นเหยี่ยว

เหยี่ยวฮอบบี้ Oriental Hobby

เหยี่ยวเมอร์ลิน Merlin
Bird guide of thailandFamily Falconidae วงศ์เหยี่ยวปีกแหลมนกชนิดใหม่นกอพยพเหยี่ยว

เหยี่ยวเมอร์ลิน Merlin

เหยี่ยวหิมาลัย Himalayan Buzzard
Bird guide of thailandFamily Accipitridae วงศ์เหยี่ยวและอินทรีนกอพยพเหยี่ยว

เหยี่ยวหิมาลัย Himalayan Buzzard

เหยี่ยวตะวันออก Eastern Buzzard
Bird guide of thailandFamily Accipitridae วงศ์เหยี่ยวและอินทรีนกอพยพเหยี่ยว

เหยี่ยวตะวันออก Eastern Buzzard

เหยี่ยวทะเลทราย Common Buzzard
Bird guide of thailandFamily Accipitridae วงศ์เหยี่ยวและอินทรีนกอพยพเหยี่ยว

เหยี่ยวทะเลทราย Common Buzzard

นกอินทรีหางขาว White-tailed Eagle
Bird guide of thailandFamily Accipitridae วงศ์เหยี่ยวและอินทรีนกพลัดหลงเหยี่ยว

นกอินทรีหางขาว White-tailed Eagle

รวมเรื่องเกี่ยวกับนก

รวมเรื่องนก