เรื่องล่าสุด

การค้นหานก

สวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบความสวยงามของนกในธรรมชาติ  นกในประเทศไทยมีด้วยกันจำนวนเกิน 1082 ชนิด ตาม Checklist of Thai birds February 2022 เว็บนี้เลยเป็นตัวกลางในการรวบรวมทั้งหมดมาไว้ให้ชมกัน ภาพสวยๆทั้งหมดมาจาก
http://www.orientalbirdimages.org เพื่อนๆสามารถค้นหาด้วยชื่อไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ใส่ชื่อตรงช่องค้นหาได้เลยครับ ใส่ชื่อไม่ครบก็ค้นได้นะครับเช่น แต้วแล้ว ปรอด เหยี่ยว เป็นต้น หรือคลิ๊กดูจากรายชื่อนกที่พบในประเทศไทย

นกชนิดใหม่ที่พบในประเทศไทย

นกที่พบใหม่จำนวน 117 ชนิด (ข้อมูลปี 2021) นกที่พบล่าสุดคือ
White-spectacled Warbler  พบที่จังหวัดเชียงใหม่

นกอพยพที่พบเห็นได้ง่าย

นกอพพยพที่พบเห็นได้ง่าย

นกที่คาดว่าจะพบในประเทศไทย

นกที่คาดว่าจะพบในประเทศไทย

นกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

นกทุกชนิดที่พบในประเทศไทยจำนวน 1075 ชนิด โดยเป็นนกที่พบใหม่จำนวน 115 ชนิด (ข้อมูลปี 2021)

นกกินปลีทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

แมลงปอ

ภาพแมลงปอ

นกเป็ดน้ำทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

รวมภาพนกเป็ดน้ำทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

นกประจำถิ่นที่พบในประเทศไทย

ภาพนกประจำถิ่นที่พบในประเทศไทย

เหยี่ยว นกอินทรี และ อีแร้ง ที่พบในประเทศไทย

เหยี่ยว นกอินทรี และ อีแร้ง ที่พบในประเทศไทยจำนวน 60 ชนิด

รวมเรื่องเกี่ยวกับนก

รวมเรื่องนก