ภาพถ่ายและรายชื่อนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

รายชื่อนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย A photographic guide to bird of thailand

ORDER ANSERIFORMES
Ducks, Geese & Swans Family Anatidae วงค์นกเป็ดน้ำ
Lesser Whistling Duck เป็ดแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Bar-headed Goose ห่านหัวลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Graylag Goose ห่านเทาปากสีชมพู รายละเอียดเพิ่มเติม
Swan Goose ห่านคอขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Greater White-fronted Goose ห่านหน้าผากขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Knob-billed Duck เป็ดหงส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Shelduck เป็ดเชลดัก รายละเอียดเพิ่มเติม
Ruddy Shelduck เป็ดพม่า รายละเอียดเพิ่มเติม
White-winged Duck เป็ดก่า รายละเอียดเพิ่มเติม
Mandarin Duck เป็ดแมนดาริน รายละเอียดเพิ่มเติม
Cotton Pygmy Goose เป็ดคับแค รายละเอียดเพิ่มเติม
Baikal Teal เป็ดเปียหน้าเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Garganey เป็ดลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Northern Shoveler เป็ดปากพลั่ว รายละเอียดเพิ่มเติม
Gadwall เป็ดเทาก้นดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Falcated Duck เป็ดเปียหน้าเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Eurasian Wigeon เป็ดปากสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Indian Spot-billed Duck เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Spot-billed Duck เป็ดเทาพันธุ์จีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Mallard เป็ดหัวเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Northern Pintail เป็ดหางแหลม รายละเอียดเพิ่มเติม
Eurasian Teal เป็ดปีกเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-crested Pochard เป็ดปากแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Pochard เป็ดโปช้าดหลังขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Baer’s Pochard เป็ดดำหัวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Ferruginous Pochard เป็ดดำหัวสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Tufted Duck เป็ดเปีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Greater Scaup เป็ดดำหลังขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-tailed Duck เป็ดหางยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Scaly-sided Merganser เป็ดปากยาวข้างลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER Galliformes
Pheasants วงค์ไก่ฟ้าและนกกระทา Family Phasianidae
Chinese Francolin นกกระทาทุ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-billed Partridge ไก่นวล รายละเอียดเพิ่มเติม
Japanese Quail นกคุ่มญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
Rain Quail นกคุ่มอกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-breasted Quail นกคุ่มสี รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous throated Partridge นกกระทาดงคอสีแสด รายละเอียดเพิ่มเติม
Bar-backed Partridge นกกระทาดงอกสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-headed Partridge นกกระทาดงจันทบูร รายละเอียดเพิ่มเติม
Malaysian Partridge นกกระทาดงมลายู รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-necklaced Partridge นกกระทาดงปักษ์ใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Scaly-breasted Partridge นกกระทาดงแข้งเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Ferruginous Partridge นกกระทาสองเดือย รายละเอียดเพิ่มเติม
Crested Partridge ไก่จุก รายละเอียดเพิ่มเติม
Mountain Bamboo Partridge นกกระทาป่าไผ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Red Junglefowl ไก่ป่า รายละเอียดเพิ่มเติม
Kalij Pheasant ไก่ฟ้าหลังเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Silver Pheasant ไก่ฟ้าหลังขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Malay Crested Fireback ไก่ฟ้าหน้าเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Siamese Fireback ไก่ฟ้าพญาลอ รายละเอียดเพิ่มเติม
Mrs. Hume’s Pheasant ไก่ฟ้าหางลายขวาง รายละเอียดเพิ่มเติม
Mountain Peacock Pheasant นกแว่นภูเขา รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey Peacock Pheasant นกแว่นสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Malayan Peacock Pheasant นกแว่นสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Argus นกหว้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Green Peafowl นกยูง รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER PROCELLARIIFORMES
Albatrosses Family Diomedidae
Laysan Albatross นกอัลบาทรอสหลังดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Northern Storm Petrels Family Hydrobatidae
Swinhoe’s Storm Petrel นกโต้คลื่นสีคล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Petrels, Shearwaters วงค์นกจมูกหลอด Family Procellariidae
Streaked Shearwater นกจมูกหลอดลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Wedge-tailed Shearwater นกจมูกหลอดหางพลั่ว รายละเอียดเพิ่มเติม
Short-tailed Shearwater นกจมูกหลอดหางสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Bulwer’s Petrel นกจมูกหลอดบุลเวอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER PODICEPEDIFORMES
Grebes Family Podicipedidae วงค์นกเป็ดผี
Little Grebe นกเป็ดผีเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Crested Grebe นกเป็ดผีใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Horned Grebe นกเป็ดผีหงอนเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-necked Grebe นกเป็ดผีคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER PHAETHONTIFORMES
Tropicbirds Family Phaethontidae วงค์นกร่อนทะเล
Red-billed Tropicbird นกร่อนทะเลปากแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-tailed Tropicbird นกร่อนทะเลหางแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-tailed Tropicbird นกร่อนทะเลหางขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER CICONIIFORMES
Storks Family Ciconiidae วงค์นกกระสา
Milky Stork นกกระสาปากเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Painted Stork นกกาบบัว รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Openbill นกปากห่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black Stork นกกระสาดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Woollyneck นกกระสาคอขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Storm’s Stork นกกระสาคอขาวปากแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White Stork นกกระสาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-necked Stork นกกระสาคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Adjutant นกตะกรุม รายละเอียดเพิ่มเติม
Greater Adjutant นกตะกราม รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER PELECANIFORMES
Ibises, Spoonbills Family Threskiornithidae วงค์นกช้อนหอย
African Sacred Ibis นกช้อนหอยขาวแอฟริกา รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-headed Ibis นกช้อนหอยขาว, นกกุลา รายละเอียดเพิ่มเติม
White-shouldered Ibis นกช้อนหอยดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Giant Ibis นกช้อนหอยใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Glossy Ibis นกช้อนหอยดำเหลือบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Eurasian Spoonbill นกปากช้อนหน้าขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-faced Spoonbill นกปากช้อนหน้าดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Herons, Bitterns Family Ardeidae วงค์นกยาง
Eurasian Bittern นกยางแดงใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow Bittern นกยางไฟหัวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Von Schrenck’s Bittern นกยางไฟหัวเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Cinnamon Bittern นกยางไฟธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Black Bittern นกยางดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Malaysian Night Heron นกยางลายเสือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-crowned Night Heron นกแขวก รายละเอียดเพิ่มเติม
Striated Heron นกยางเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Indian Pond Heron นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Chinese Pond Heron นกยางกรอกพันธุ์จีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Javan Pond Heron นกยางกรอกพันธุ์ชวา รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Cattle Egret นกยางควาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey Heron นกกระสานวล รายละเอียดเพิ่มเติม
Great-billed Heron นกกระสาใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Purple Heron นกกระสาแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Egret นกยางโทนใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Intermediate Egret นกยางโทนน้อย รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Egret นกยางเปีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Pacific Reef Egret นกยางทะเล รายละเอียดเพิ่มเติม
Chinese Egret นกยางจีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Pelicans Family Pelecanidae วงค์นกกระทุง
Spot-billed Pelican นกกระทุง รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER SULIFORMES
Frigatebirds Family Fregatidae วงค์นกโจรสลัด
Christmas Island Frigatebird นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Frigatebird นกโจรสลัดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Frigatebird นกโจรสลัดเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Gannets, Boobies Family Sulidae วงค์นกบู๊บบี้
Masked Booby นกบู๊บบี้หน้าดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-footed Booby นกบู๊บบี้ตีนแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown Booby นกบู๊บบี้สีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Cormorants, Shags Family Phalacrocoracidae วงค์นกกาน้ำ
Little Cormorant นกกาน้ำเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Indian Cormorant นกกาน้ำปากยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Cormorant นกกาน้ำใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Anhingas, Darters Family Anhingidae วงค์อ้ายงั่
Oriental Darter นกอ้ายงั่ว รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER ACCIPITRIFORMES
Ospreys Family Pandionidae วงศ์เหยี่ยวออสเปร
Western Osprey เหยี่ยวออสเปร รายละเอียดเพิ่มเติม
Kites, Hawks & Eagles Family Accipitridae  วงศ์เหยี่ยวและอินทรี
Black-winged Kite เหยี่ยวขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Honey-buzzard เหยี่ยวผึ้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
Jerdon’s Baza เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Black Baza เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
White-rumped Vulture อีแร้งเทาหลังขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Slender-billed Vulture อีแร้งสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Himalayan Griffon Vulture อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-headed Vulture พญาแร้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
Cinereous Vulture อีแร้งดำหิมาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
Crested Serpent Eagle เหยี่ยวรุ้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
Short-toed Snake Eagle เหยี่ยวนิ้วสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Bat Hawk เหยี่ยวค้างคาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Changeable Hawk Eagle เหยี่ยวต่างสี รายละเอียดเพิ่มเติม
Mountain Hawk Eagle เหยี่ยวภูเขา รายละเอียดเพิ่มเติม
Blyth’s Hawk Eagle เหยี่ยวดำท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Wallace’s Hawk Eagle เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-bellied Eagle เหยี่ยวท้องแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black Eagle นกอินทรีดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Greater Spotted Eagle นกอินทรีปีกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Booted Eagle นกอินทรีเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Steppe Eagle นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Imperial Eagle นกอินทรีหัวไหล่ขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Bonelli’s Eagle นกอินทรีแถบปีกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Crested Goshawk เหยี่ยวนกเขาหงอน รายละเอียดเพิ่มเติม
Shikra เหยี่ยวนกเขาชิครา รายละเอียดเพิ่มเติม
Chinese Sparrowhawk เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Japanese Sparrowhawk เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
Besra เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Eurasian Sparrowhawk เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Northern Goshawk เหยี่ยวนกเขาท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Western Marsh Harrier เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเชีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Marsh Harrier เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเชียตะวันออก รายละเอียดเพิ่มเติม
Hen Harrier เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Pallid Harrier เหยี่ยวทุ่งสีจาง รายละเอียดเพิ่มเติม
Pied Harrier เหยี่ยวด่างดำขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black Kite เหยี่ยวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-eared Kite เหยี่ยวหูดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Brahminy Kite เหยี่ยวแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-bellied Sea Eagle นกออก รายละเอียดเพิ่มเติม
Pallas’s Fish Eagle นกอินทรีหัวนวล รายละเอียดเพิ่มเติม
White-tailed Eagle นกอินทรีหางขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Fish Eagle เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-headed Fish Eagle เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-winged Buzzard เหยี่ยวปีกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-faced Buzzard เหยี่ยวหน้าเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Buzzard เหยี่ยวทะเลทรายตะวันออก รายละเอียดเพิ่มเติม
Himalayan Buzzard เหยี่ยวทะเลทรายหิมาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-legged Buzzard เหยี่ยวทะเลทรายขายาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Buzzard เหยี่ยวทะเลทรายตะวันตก รายละเอียดเพิ่มเติม
White-eyed Buzzard เหยียวม่านตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER GRUIFORMES
Finfoots Family Heliornithidae วงศ์นกฟินฟุต
Masked Finfoot นกฟินฟุต รายละเอียดเพิ่มเติม
Rails, Crakes & Coots Family Rallidae วงค์นกอัญชัน
Red-legged Crake นกอัญชันป่าขาแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Slaty-legged Crake นกอัญชันป่าขาเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Slaty-breasted Rail นกอัญชันอกสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Water Rail นกอัญชันอกสีไพล รายละเอียดเพิ่มเติม
White-breasted Waterhen นกกวัก รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-tailed Crake นกอัญชันหางดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Baillon’s Crake นกอัญชันเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Spotted Crake นกอัญชันเล็กลายจุด รายละเอียดเพิ่มเติม
Ruddy-breasted Crake นกหนูแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Band-bellied Crake นกอัญชันจีน รายละเอียดเพิ่มเติม
White-browed Crake นกอัญชันคิ้วขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Watercock นกอีลุ้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-headed Swamphen นกอีโก้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Moorhen นกอีล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Eurasian Coot นกคู้ต รายละเอียดเพิ่มเติม
Cranes Family Gruidae วงค์นกกระเรียน
Sarus Crane นกกระเรียนพันธุ์ไทย รายละเอียดเพิ่มเติม
Demoiselle Crane นกกระเรียนเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Crane นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER CHARADRIIFORMES
Buttonquail Family Turnicidae วงค์นกคุ่มอืด
Small Buttonquail นกคุ่มอืดเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-legged Buttonquail นกคุ่มอืดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Barred Buttonquail นกคุ่มอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Stone-curlews, Thick-knees Family Burhinidae วงค์นกกระแตผี
Indian Thick-knee นกกระแตผีเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Thick-knee นกกระแตผีใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Beach Thick-knee นกกระแตผีชายหาด รายละเอียดเพิ่มเติม
Oystercatchers Family Haematopodidae วงศ์นกพรานหอย
Eurasian Oystercatcher นกพรานหอย รายละเอียดเพิ่มเติม
Crab-plover Family Dromadidae วงศ์นกหัวโตกินปู
Crab-plover นกหัวโตกินปู รายละเอียดเพิ่มเติม
Stilts, Avocets Family Recurvirostridae วงศ์นกตีนเทียน
Black-winged Stilt นกตีนเทียน รายละเอียดเพิ่มเติม
Pied Avocet นกปากงอน รายละเอียดเพิ่มเติม
Plovers Family Charadriidae  วงศ์นกหัวโต
Northern Lapwing นกกระแตหงอน รายละเอียดเพิ่มเติม
River Lapwing นกกระแตหาด รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-headed Lapwing นกกระแตหัวเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-wattled Lapwing นกกระแตแต้แว้ด รายละเอียดเพิ่มเติม
Pacific Golden Plover นกหัวโตหลังจุดสีทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey Plover นกหัวโตสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Ringed Plover นกหัวโตเล็กขาส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-billed Plover นกหัวโตปากยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Ringed Plover นกหัวโตเล็กขาเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Kentish Plover นกหัวโตขาดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Swinhoe’s Plover นกหัวโตหน้าขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Malaysian Plover นกหัวโตมลายู รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Sand Plover นกหัวโตทรายเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Greater Sand Plover นกหัวโตทรายใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Plover นกหัวโตขายาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Painted Snipes Family Rostratulidae วงศ์นกโป่งวิด
Greater Painted-snipe นกโป่งวิด รายละเอียดเพิ่มเติม
Jacanas Family Jacanidae วงศ์นกอีแจว
Pheasant-tailed Jacana นกอีแจว รายละเอียดเพิ่มเติม
Bronze-winged Jacana นกพริก รายละเอียดเพิ่มเติม
Sandpipers, Snipes Family Scolopacidae วงศ์นกชายเลน
Whimbrel นกอีก๋อยเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Curlew นกอีก๋อยจิ๋ว รายละเอียดเพิ่มเติม
Far Eastern Curlew นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Eurasian Curlew นกอีก๋อยใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Bar-tailed Godwit นกปากแอ่นหางลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-tailed Godwit นกปากแอ่นหางดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Ruddy Turnstone นกพลิกหิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Knot นกน็อตใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Red Knot นกน็อตเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Ruff นกรัฟ รายละเอียดเพิ่มเติม
Broad-billed Sandpiper นกชายเลนปากกว้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
Sharp-tailed Sandpiper นกชายเลนกระหม่อมแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Curlew Sandpiper นกชายเลนปากโค้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
Temminck’s Stint นกสติ๊นท์อกเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-toed Stint นกสติ๊นท์นี้วยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Spoon-billed Sandpiper นกชายเลนปากช้อน รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-necked Stint นกสติ๊นท์คอแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Sanderling นกคอสั้นตีนไว รายละเอียดเพิ่มเติม
Dunlin นกชายเลนท้องดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Stint นกสติ๊นท์เล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Pectoral Sandpiper นกชายเลนอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Dowitcher นกซ่อมทะเลอกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-billed Dowitcher นกซ่อมทะเลปากยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Eurasian Woodcock นกปากซ่อมดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Jack Snipe นกปากซ่อมเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Wood Snipe นกปากซ่อมพง รายละเอียดเพิ่มเติม
Pintail Snipe นกปากซ่อมหางเข็ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Swinhoe’s Snipe นกปากซ่อมสวินโฮ รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Snipe นกปากซ่อมหางพัด รายละเอียดเพิ่มเติม
Terek Sandpiper นกชายเลนปากแอ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-necked Phalarope นกลอยทะเลคอแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Red Phalarope นกลอยทะเลสีแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Sandpiper นกเด้าดิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Green Sandpiper นกชายเลนเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-tailed Tattler นกตีนเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Redshank นกทะเลขาแดงธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Marsh Sandpiper นกชายเลนบึง รายละเอียดเพิ่มเติม
Wood Sandpiper นกชายเลนน้ำจืด รายละเอียดเพิ่มเติม
Spotted Redshank นกทะเลขาแดงลายจุด รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Greenshank นกทะเลขาเขียวธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Nordmann’s Greenshank นกทะเลขาเขียวลายจุด รายละเอียดเพิ่มเติม
Coursers, Pratincoles Family Glareolidae วงศ์นกแอ่นทุ่ง
Collared Pratincole นกแอ่นทุ่งขอบปีกขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Pratincole นกแอ่นทุ่งใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Small Pratincole นกแอ่นทุ่งเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Gulls, Terns & Skimmers Family Laridae วงศ์นกนางนวล
Brown Noddy นกน็อดดี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Indian Skimmer นกกรีดน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-legged Kittiwake นกคิตติเวกขาดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Sabine’s Gull นกนางนวลปลายปากเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Slender-billed Gull นกนางนวลปากเรียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-headed Gull นกนางนวลธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-headed Gull นกนางนวลขอบปีกขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Gull นกนางนวลเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Pallas’s Gull นกนางนวลหัวดำใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Sooty Gull นกนางนวลสีเทาดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-tailed Gull นกนางนวลหางดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Mew Gull นกนางนวลปากเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Slaty-backed Gull นกนางนวลหลังเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Mongolian Gull นกนางนวลพันธุ์มองโกเลีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Heuglin’s Gull นกนางนวลหลังดำพันธุ์รัสเซีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Black-backed Gull นกนางนวลหลังดำเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Gull-billed Tern นกนางนวลแกลบปากหนา รายละเอียดเพิ่มเติม
Caspian Tern นกนางนวลแกลบแคสเปียน รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Crested Tern นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Crested Tern นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Chinese Crested Tern นกนางนวลแกลบจีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Tern นกนางนวลแกลบเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Bridled Tern นกนางนวลแกลบคิ้วขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Sooty Tern นกนางนวลแกลบดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
River Tern นกนางนวลแกลบแม่น้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Roseate Tern นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-naped Tern นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Tern นกนางนวลแกลบธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-bellied Tern นกนางนวลแกลบท้องดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Whiskered Tern นกนางนวลแกลบเคราขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
White-winged Black Tern นกนางนวลแกลบดำปีกขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Skuas Family Stercorariidae วงศ์นกสกัว
Pomarine Jaeger นกสกัวหางช้อน รายละเอียดเพิ่มเติม
Parasitic Jaeger นกสกัวขั้วโลกเหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-tailed Jaeger นกสกัวหางยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER COLUMBIFORMES
Pigeons, Doves Family Columbidae วงศ์นกเขา
Rock Pigeon นกพิราบป่า รายละเอียดเพิ่มเติม
Speckled Wood Pigeon นกพิราบป่าอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Ashy Wood Pigeon นกพิราบเขาสูง รายละเอียดเพิ่มเติม
Pale-capped Pigeon นกลุมพูแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Turtle Dove นกเขาพม่า รายละเอียดเพิ่มเติม
Red Collared Dove นกเขาไฟ รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Spotted Dove นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง รายละเอียดเพิ่มเติม
Barred Cuckoo Dove นกเขาลายใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Cuckoo Dove นกเขาลายเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Emerald Dove นกเขาเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Zebra Dove นกเขาชวา รายละเอียดเพิ่มเติม
Nicobar Pigeon นกชาปีไหน รายละเอียดเพิ่มเติม
Cinnamon-headed Green Pigeon นกเปล้าแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Green Pigeon นกเปล้าเล็กหัวเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Pink-necked Green Pigeon นกเปล้าคอสีม่วง รายละเอียดเพิ่มเติม
Orange-breasted Green Pigeon นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Ashy-headed Green Pigeon นกเปล้าหน้าเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Thick-billed Green Pigeon นกเขาเปล้าธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Large Green Pigeon นกเปล้าใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-footed Green Pigeon นกเปล้าขาเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Pin-tailed Green Pigeon นกเปล้าหางเข็ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-vented Green Pigeon นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Wedge-tailed Green Pigeon นกเปล้าหางพลั่ว รายละเอียดเพิ่มเติม
White-bellied Green Pigeon นกเปล้าท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Jambu Fruit Dove นกเปล้าหน้าแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Green Imperial Pigeon นกลุมพูเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Mountain Imperial Pigeon นกมูม รายละเอียดเพิ่มเติม
Pied Imperial Pigeon นกลุมพูขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER CUCULIFORMES
Cuckoos Family Cuculidae
Short-toed Coucal นกกระปูดนิ้วสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Greater Coucal นกกระปูดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Coucal นกกระปูดเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Coral-billed Ground Cuckoo นกโกโรโกโส รายละเอียดเพิ่มเติม
Raffles’s Malkoha นกบั้งรอกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-billed Malkoha นกบั้งรอกปากแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-breasted Malkoha นกบั้งรอกเขียวอกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-bellied Malkoha นกบั้งรอกเล็กท้องแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-bellied Malkoha นกบั้งรอกเล็กท้องเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Green-billed Malkoha นกบั้งรอกใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-winged Cuckoo นกคัคคูหงอน รายละเอียดเพิ่มเติม
Pied Cuckoo นกคัคคูขาวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Koel นกกาเหว่า รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Emerald Cuckoo นกคัคคูมรกต รายละเอียดเพิ่มเติม
Violet Cuckoo นกคัคคูสีม่วง รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Bronze Cuckoo นกคัคคูสีทองแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Banded Bay Cuckoo นกคัคคูลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Plaintive Cuckoo นกอีวาบตั๊กแตน รายละเอียดเพิ่มเติม
Rusty-breasted Cuckoo นกคัคคูหางแพน รายละเอียดเพิ่มเติม
Square-tailed Drongo Cuckoo นกคัคคูแซงแซว รายละเอียดเพิ่มเติม
Moustached Hawk Cuckoo นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Large Hawk Cuckoo นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Dark Hawk Cuckoo นกคัคคูเหยี่ยวภูเขา รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Hawk Cuckoo นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Malaysian Hawk Cuckoo นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์มลายู รายละเอียดเพิ่มเติม
Hodgson’s Hawk Cuckoo นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Cuckoo นกคัคคูเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Indian Cuckoo นกคัคคูพันธุ์อินเดีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Himalayan Cuckoo นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
Eurasian Cuckoo นกคัคคูพันธุ์ยุโรป รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER STRIGIFORMES
Barn Owls Family Tytonidae
Eastern Barn Owl นกแสก รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Grass Owl นกแสกทุ่งหญ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Bay Owl นกแสกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Owls Family Strigidae วงศ์นกเค้า
White-fronted Scops Owl นกเค้าหน้าผากขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Reddish Scops Owl นกเค้าแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Mountain Scops Owl นกเค้าภูเขา รายละเอียดเพิ่มเติม
Collared Scops Owl นกฮูก, นกเค้ากู่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Scops Owl นกเค้าหูยาวเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Spot-bellied Eagle Owl นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Barred Eagle Owl นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
Dusky Eagle Owl นกเค้าใหญ่สีคล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown Fish Owl นกทึดทือพันธุ์เหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Buffy Fish Owl นกทึดทือพันธุ์มลายู รายละเอียดเพิ่มเติม
Spotted Wood Owl นกเค้าป่าหลังจุด รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown Wood Owl นกเค้าป่าสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Collared Owlet นกเค้าแคระ รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Barred Owlet นกเค้าโมง, นกเค้าแมว รายละเอียดเพิ่มเติม
Spotted Owlet นกเค้าจุด รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown Boobook นกเค้าเหยี่ยว รายละเอียดเพิ่มเติม
Northern Boobook นกเค้าเหยี่ยวพันธุ์เหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Short-eared Owl นกเค้าแมวหูสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER CAPRIMULGIFORMES
Frogmouths Family Podargidae วงศ์นกปากกบ
Large Frogmouth นกปากกบยักษ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
Gould’s Frogmouth นกปากกบปักษ์ใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Hodgson’s Frogmouth นกปากกบลายดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Blyth’s Frogmouth นกปากกบจุดดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Nightjars Family Caprimulgidae วงศ์นกตบยุง
Malaysian Eared Nightjar นกตบยุงพันธุ์มลายู รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Eared Nightjar นกตบยุงยักษ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey Nightjar นกตบยุงภูเขา รายละเอียดเพิ่มเติม
Large-tailed Nightjar นกตบยุงหางยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Indian Nightjar นกตบยุงเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Savanna Nightjar นกตบยุงป่าโคก รายละเอียดเพิ่มเติม
Treeswifts Family Hemiprocnidae  วงศ์นกแอ่นฟ้า
Crested Treeswift นกแอ่นฟ้าหงอน รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-rumped Treeswift นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Whiskered Treeswift นกแอ่นฟ้าเคราขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Swifts Family Apodidae วงศ์นกแอ่น
Plume-toed Swiftlet นกแอ่นท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Himalayan Swiftlet นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-nest Swiftlet นกแอ่นรังดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Pale-rumped Swiftlet นกแอ่นกินรัง รายละเอียดเพิ่มเติม
Silver-rumped Spinetail นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
White-throated Needletail นกแอ่นใหญ่คอขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Silver-backed Needletail นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-backed Needletail นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Palm Swift นกแอ่นตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Swift นกแอ่นพันธุ์ยูเรเชีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Pacific Swift นกแอ่นตะโพกขาวแถบกว้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
Cook’s Swift นกแอ่นตะโพกขาวแถบแคบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Dark-rumped Swift นกแอ่นท้องลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
House Swift นกแอ่นบ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER TROGONIFORMES
Trogons Family Trogonidae วงศ์นกขุนแผน
Red-naped Trogon นกขุนแผนท้ายทอยแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Diard’s Trogon นกขุนแผนหัวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Cinnamon-rumped Trogon นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Scarlet-rumped Trogon นกขุนแผนตะโพกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Orange-breasted Trogon นกขุนแผนอกสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-headed Trogon นกขุนแผนหัวแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER CORACIIFORMES
Rollers Family Coraciidae วงศ์นกตะขาบ
Indochinese Roller นกตะขาบทุ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Dollarbird นกตะขาบดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Kingfishers Family Alcedinidae วงศ์นกกะเต็น
Rufous-collared Kingfisher นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Banded Kingfisher นกกระเต็นลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Stork-billed Kingfisher นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-winged Kingfisher นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Ruddy Kingfisher นกกระเต็นแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-throated Kingfisher นกกระเต็นอกขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-capped Kingfisher นกกระเต็นหัวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Collared Kingfisher นกกินเปี้ยว รายละเอียดเพิ่มเติม
Malay Blue-banded Kingfisher นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-eared Kingfisher นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Kingfisher นกกระเต็นน้อยธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Blyth’s Kingfisher นกกระเต็นเฮอคิวลิส รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Dwarf Kingfisher นกกระเต็นน้อยสามนิ้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
Crested Kingfisher นกกระเต็นขาวดำใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Pied Kingfisher นกกระเต็นปักหลัก รายละเอียดเพิ่มเติม
Bee-eaters Family Meropidae วงศ์นกจาบคา
Red-bearded Bee-eater นกจาบคาเคราแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-bearded Bee-eater นกจาบคาเคราน้ำเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Green Bee-eater นกจาบคาเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-tailed Bee-eater นกจาบคาหัวเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-throated Bee-eater นกจาบคาคอสีฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-headed Bee-eater นกจาบคาหัวสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER BUCEROTIFORMES
Hoopoes Family Upupidae วงศ์นกกระรางหัวขวาน
Eurasian Hoopoe นกกะรางหัวขวาน รายละเอียดเพิ่มเติม
Hornbills Family Bucerotidae วงศ์นกเงือก
White-crowned Hornbill นกเงือกหัวหงอก รายละเอียดเพิ่มเติม
Rhinoceros Hornbill นกเงือกหัวแรด รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Hornbill นกกก, นกกาฮัง รายละเอียดเพิ่มเติม
Helmeted Hornbill นกชนหิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Pied Hornbill นกแก๊ก, นกแกง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black Hornbill นกเงือกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Tickell’s Brown Hornbill นกเงือกสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Austen’s Brown Hornbill นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Bushy-crested Hornbill นกเงือกปากดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-necked Hornbill นกเงือกคอแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Wreathed Hornbill นกเงือกกรามช้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
Plain-pouched Hornbill นกเงือกกรามช้างปากเรียบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Wrinkled Hornbill นกเงือกปากย่น รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER PICIFORMES
Asian Barbets Family Megalaimidae วงศ์นกโพระดก
Fire-tufted Barbet นกโพระดกหนวดแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Barbet นกตั้งล้อ รายละเอียดเพิ่มเติม
Lineated Barbet นกโพระดกธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Green-eared Barbet นกโพระดกหูเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Gold-whiskered Barbet นกโพระดกเคราเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-crowned Barbet นกโพระดกหลากสี รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-throated Barbet นกโพระดกคางแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Golden-throated Barbet นกโพระดกคางเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-browed Barbet นกโพระดกคิ้วดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Chersonese Barbet นกโพระดกเขาหลวง รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-throated Barbet นกโพระดกคอสีฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Moustached Barbet นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-crowned Barbet นกโพระดกหัวเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-eared Barbet นกโพระดกหน้าผากดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Coppersmith Barbet นกตีทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Sooty Barbet นกจอกป่าหัวโต รายละเอียดเพิ่มเติม
Honeyguides Family Indicatoridae วงศ์นกพรานผึ้ง
Malaysian Honeyguide นกพรานผึ้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
Woodpeckers Family Picidae วงศ์นกหัวขวาน
Eurasian Wryneck นกคอพัน รายละเอียดเพิ่มเติม
Speckled Piculet นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous Piculet นกหัวขวานจิ๋วอกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-browed Piculet นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-and-buff Woodpecker นกหัวขวานแคระอกเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Heart-spotted Woodpecker นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-capped Pygmy Woodpecker นกหัวขวานด่างแคระ รายละเอียดเพิ่มเติม
Sunda Pygmy Woodpecker นกหัวขวานด่างแคระปักษ์ใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-crowned Woodpecker นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Crimson-breasted Woodpecker นกหัวขวานอกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-bellied Woodpecker นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Freckle-breasted Woodpecker นกหัวขวานด่างอกลายจุด รายละเอียดเพิ่มเติม
Stripe-breasted Woodpecker นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
White-bellied Woodpecker นกหัวขวานใหญ่สีดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Banded Woodpecker นกหัวขวานแดงลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Chequer-throated Yellownape นกหัวขวานคอลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Greater Yellownape นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Yellownape นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Crimson-winged Woodpecker นกหัวขวานปีกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Streak-breasted Woodpecker นกหัวขวานเขียวคอเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Laced Woodpecker นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Streak-throated Woodpecker นกหัวขวานเขียวท้องลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-headed Woodpecker นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-naped Woodpecker นกหัวขวานเขียวหัวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Olive-backed Woodpecker นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Flameback นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Greater Flameback นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Pale-headed Woodpecker นกหัวขวานหัวเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Bamboo Woodpecker นกหัวขวานป่าไผ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Maroon Woodpecker นกหัวขวานแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Bay Woodpecker นกหัวขวานแดงหลังลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Orange-backed Woodpecker นกหัวขวานหลังสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous Woodpecker นกหัวขวานสีตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Buff-rumped Woodpecker นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-and-buff Woodpecker นกหัวขวานด่างท้องดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Buff-necked Woodpecker นกหัวขวานลายคอแถบขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Slaty Woodpecker นกหัวขวานใหญ่สีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER FALCONIFORMES
Falcons Family Falconidae วงศ์เหยี่ยวปีกแหลม
White-rumped Falcon เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Collared Falconet เหยี่ยวแมลงปอขาแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-thighed Falconet เหยี่ยวแมลงปอขาดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Kestrel เหยี่ยวเคสเตรล รายละเอียดเพิ่มเติม
Amur Falcon เหยี่ยวตีนแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Merlin เหยี่ยวเมอร์ลิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Eurasian Hobby เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Hobby เหยี่ยวฮอบบี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Peregrine Falcon เหยี่ยวเพเรกริน รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER PSITTACIFORMES
Parrots Family Psittacidae วงศ์นกแก้วและนกหก
Blue-rumped Parrot นกหกใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-headed Parakeet นกกะลิง รายละเอียดเพิ่มเติม
Blossom-headed Parakeet นกแก้วหัวแพร รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-breasted Parakeet นกแขกเต้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Alexandrine Parakeet นกแก้วโม่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
Rose-ringed Parakeet นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Vernal Hanging Parrot นกหกเล็กปากแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-crowned Hanging Parrot นกหกเล็กปากดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
ORDER PASSERIFORMES
African and Green Broadbills Family Calyptomenidae วงศ์นกเขียวปากงุ้ม
Green Broadbill นกเขียวปากงุ้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian and Grauer’s Broadbills Family Eurylaimidae วงศ์นกพญาปากกว้าง
Black-and-red Broadbill นกพญาปากกว้างท้องแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-tailed Broadbill นกพญาปากกว้างหางยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Silver-breasted Broadbill นกพญาปากกว้างอกสีเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Banded Broadbill นกพญาปากกว้างลายเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-and-yellow Broadbill นกพญาปากกว้างเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Dusky Broadbill นกพญาปากกว้างสีดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Pittas Family Pittidae วงศ์นกแต้วแล้ว
Eared Pitta นกแต้วแล้วหูยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-naped Pitta นกแต้วแล้วใหญ่ท้ายทอยสีฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-rumped Pitta นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Rusty-naped Pitta นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Giant Pitta นกแต้วแล้วยักษ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue Pitta นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Bar-bellied Pitta นกแต้วแล้วเขียวเขมร รายละเอียดเพิ่มเติม
Malayan Banded Pitta นกแต้วแล้วลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Gurney’s Pitta นกแต้วแล้วท้องดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Garnet Pitta นกแต้วแล้วแดงมลายู รายละเอียดเพิ่มเติม
Hooded Pitta นกแต้วแล้วอกเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Fairy Pitta นกแต้วแล้วพันธุ์จีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-winged Pitta นกแต้วแล้วธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Mangrove Pitta นกแต้วแล้วป่าโกงกาง รายละเอียดเพิ่มเติม
Australasian Warblers Family Acanthizidae วงศ์นกกระจ้อยป่าโกงกาง
Golden-bellied Gerygone นกกระจ้อยป่าโกงกาง รายละเอียดเพิ่มเติม
Vangas and allies Family Vangidae วงศ์นกเขนน้อย
Bar-winged Flycatcher-shrike นกเขนน้อยปีกแถบขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-winged Flycatcher-shrike นกเขนน้อยปีกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Large Woodshrike นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Woodshrike นกเฉี่ยวดงธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-winged Philentoma นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Maroon-breasted Philentoma นกจับแมลงอกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Woodswallows Family Artamidae วงศ์นกแอ่นพง
Ashy Woodswallow นกแอ่นพง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-breasted Woodswallow นกแอ่นพงท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Ioras Family Aegithinidae วงศ์นกขมิ้นน้อย
Common Iora นกขมิ้นน้อยธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Green Iora นกขมิ้นน้อยสีเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Great Iora นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Cuckooshrikes Family Campephagidae วงศ์นกพญาไฟ
Fiery Minivet นกพญาไฟเล็กคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Small Minivet นกพญาไฟเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-chinned Minivet นกพญาไฟคอเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-throated Minivet นกพญาไฟคอเทาปักษ์ใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Short-billed Minivet นกพญาไฟแม่สะเรียง รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-tailed Minivet นกพญาไฟพันธุ์เหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Scarlet Minivet นกพญาไฟใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Ashy Minivet นกพญาไฟสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-rumped Minivet นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Rosy Minivet นกพญาไฟสีกุหลาบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Bar-bellied Cuckooshrike นกขี้เถ้าลายขวาง รายละเอียดเพิ่มเติม
Javan Cuckooshrike นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา รายละเอียดเพิ่มเติม
Large Cuckooshrike นกขี้เถ้าใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Pied Triller นกเขนน้อยคิ้วขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-winged Cuckooshrike นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Indochinese Cuckooshrike นกเฉี่ยวบุ้งกลาง รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Cuckooshrike นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Whistlers Family Pachycephalidae วงศ์นกโกงกางหัวโต
Mangrove Whistler นกโกงกางหัวโต รายละเอียดเพิ่มเติม
Crested Jay Family Platylophidae วงศ์นกกาน้อยหงอนยาว
Crested Jay นกกาน้อยหงอนยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Shrikes Family Laniidae วงศ์นกอีเสือ
Tiger Shrike นกอีเสือลายเสือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown Shrike นกอีเสือสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Burmese Shrike นกอีเสือหลังแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Bay-backed Shrike นกอีเสือหลังแดงตะโพกเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-tailed Shrike นกอีเสือหัวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-backed Shrike นกอีเสือหลังเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Vireos Family Vireonidae วงศ์นกเสือแมลง
White-bellied Erpornis นกภูหงอนท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Blyth’s Shrike-babbler นกเสือแมลงปีกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-eared Shrike-babbler นกเสือแมลงคอสีตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Clicking Shrike-babbler นกเสือแมลงหน้าสีตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Orioles Family Oriolidae วงศ์นกขมิ้น
Dark-throated Oriole นกขมิ้นหัวดำเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Slender-billed Oriole นกขมิ้นปากเรียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-naped Oriole นกขมิ้นท้ายทอยดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-hooded Oriole นกขมิ้นหัวดำใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-and-crimson Oriole นกขมิ้นอกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Maroon Oriole นกขมิ้นแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Silver Oriole นกขมิ้นขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Drongos Family Dicruridae วงศ์นกแซงแซว
Black Drongo นกแซงแซวหางปลา รายละเอียดเพิ่มเติม
Ashy Drongo นกแซงแซวสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Crow-billed Drongo นกแซงแซวปากกา รายละเอียดเพิ่มเติม
Bronzed Drongo นกแซงแซวเล็กเหลือบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Racquet-tailed Drongo นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Hair-crested Drongo นกแซงแซวหงอนขน รายละเอียดเพิ่มเติม
Greater Racquet-tailed Drongo นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Fantails Family Rhipiduridae วงศ์นกอีแพรด
White-throated Fantail นกอีแพรดคอขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
White-browed Fantail นกอีแพรดคิ้วขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Malaysian Pied Fantail นกอีแพรดแถบอกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Spotted Fantail นกอีแพรดอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Monarchs Family Monarchidae วงศ์นกแซวสวรรค์
Black-naped Monarch นกจับแมลงจุกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Blyth’s Paradise-flycatcher นกแซวสวรรค์ รายละเอียดเพิ่มเติม
Amur Paradise-flycatcher นกแซวสวรรค์หัวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Japanese Paradise-flycatcher นกแซวสวรรค์หางดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Crows, Jays Family Corvidae วงศ์อีกาและนกกะลิงเขียด
Black Magpie นกกาน้อยแถบปีกขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
White-faced Jay นกปีกลายสก๊อต รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-billed Blue Magpie นกขุนแผน รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Green Magpie นกสาลิกาเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Indochinese Green Magpie นกสาลิกาเขียวหางสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous Treepie นกกะลิงเขียด รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey Treepie นกกะลิงเขียดสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Racquet-tailed Treepie นกกาแวน รายละเอียดเพิ่มเติม
Ratchet-tailed Treepie นกกะลิงเขียดหางหนาม รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Magpie นกสาลิกาปากดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
House Crow อีแก รายละเอียดเพิ่มเติม
Rook อีกาโคนปากขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Large-billed Crow อีกาปากหนา รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Jungle Crow อีกา รายละเอียดเพิ่มเติม
Rail-babbler Family Eupetidae วงศ์นกคอสามสี
Rail-babbler นกคอสามสี รายละเอียดเพิ่มเติม
Fairy-flycatchers Family Stenostiridae วงศ์นกจับแมลงหัวเทา
Yellow-bellied Fairy-fantail นกอีแพรดท้องเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-headed Canary-flycatcher นกจับแมลงหัวเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Tits, chickadees Family Paridae วงศ์นกติ๊ด
Fire-capped Tit นกติ๊ดหน้าแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-browed Tit นกติ๊ดคิ้วเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Sultan Tit นกติ๊ดสุลต่าน รายละเอียดเพิ่มเติม
Japanese Tit นกติ๊ดหลังสีไพล รายละเอียดเพิ่มเติม
Cinereous Tit นกติ๊ดหลังเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-cheeked Tit นกติ๊ดแก้มเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Larks Family Alaudidae วงศ์นกจาบฝน
Australasian Bushlark นกจาบฝนเสียงใส รายละเอียดเพิ่มเติม
Indochinese Bushlark นกจาบฝนปีกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Oriental Skylark นกจาบฝนเสียงสวรรค์ รายละเอียดเพิ่มเติม
Mongolian Short-toed Lark นกจาบฝนนิ้วสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Bulbuls Family Pycnonotidae วงศ์นกปรอด
Crested Finchbill นกปรอดหงอนปากหนา รายละเอียดเพิ่มเติม
Straw-headed Bulbul นกปรอดแม่ทะ, นกปรอดแม่พะ รายละเอียดเพิ่มเติม
Striated Bulbul นกปรอดลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-and-white Bulbul นกปรอดดำปีกขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-headed Bulbul นกปรอดทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-crested Bulbul นกปรอดเหลืองหัวจุก รายละเอียดเพิ่มเติม
Scaly-breasted Bulbul นกปรอดอกลายเกล็ด รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-bellied Bulbul นกปรอดท้องสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-whiskered Bulbul นกปรอดหัวโขน รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-breasted Bulbul นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Light-vented Bulbul นกปรอดจีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-vented Bulbul นกปรอดก้นแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Sooty-headed Bulbul นกปรอดหัวสีเขม่า รายละเอียดเพิ่มเติม
Puff-backed Bulbul นกปรอดหงอนหลังลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Stripe-throated Bulbul นกปรอดคอลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Flavescent Bulbul นกปรอดหัวตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-vented Bulbul นกปรอดหน้านวล รายละเอียดเพิ่มเติม
Olive-winged Bulbul นกปรอดสีไพลใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Ayeyarwady Bulbul นกปรอดอิรวดี รายละเอียดเพิ่มเติม
Streak-eared Bulbul นกปรอดสวน รายละเอียดเพิ่มเติม
Cream-vented Bulbul นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-eyed Bulbul นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Spectacled Bulbul นกปรอดเล็กท้องเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Finsch’s Bulbul นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-throated Bulbul นกปรอดโอ่งหน้าผากเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Puff-throated Bulbul นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Ochraceous Bulbul นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-cheeked Bulbul นกปรอดโอ่งแก้มเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-bellied Bulbul นกปรอดโอ่งไร้หงอน รายละเอียดเพิ่มเติม
Hairy-backed Bulbul นกปรอดหลังฟู รายละเอียดเพิ่มเติม
Olive Bulbul นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Baker’s Bulbul นกปรอดเล็กตะนาวศรี รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-eyed Bulbul นกปรอดเล็กตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Buff-vented Bulbul นกปรอดหงอนตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Mountain Bulbul นกปรอดภูเขา รายละเอียดเพิ่มเติม
Streaked Bulbul นกปรอดหลังเขียวอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Ashy Bulbul นกปรอดแถบปีกเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Cinereous Bulbul นกปรอดสีขี้เถ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut Bulbul นกปรอดสีน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black Bulbul นกปรอดดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
White-headed Bulbul นกปรอดเทาหัวขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Swallows, Martins Family Hirundinidae วงศ์นกนางแอ่น
White-eyed River Martin นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Plain Martin นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Collared Sand Martin นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Pale Sand Martin นกนางแอ่นทรายสีจาง รายละเอียดเพิ่มเติม
Barn Swallow นกนางแอ่นบ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
Pacific Swallow นกนางแอ่นแปซิฟิก รายละเอียดเพิ่มเติม
Wire-tailed Swallow นกนางแอ่นหางลวด รายละเอียดเพิ่มเติม
Dusky Crag Martin นกนางแอ่นผาสีคล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Northern House Martin นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian House Martin นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเชียใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Nepal House Martin นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-rumped Swallow นกนางแอ่นตะโพกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Striated Swallow นกนางแอ่นลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-bellied Swallow นกนางแอ่นท้องแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Cupwings Family Pnoepygidae วงศ์นกจู๋เต้นจิ๋ว
Pygmy Cupwing นกจู๋เต้นจิ๋ว รายละเอียดเพิ่มเติม
Cettia Bush Warblers and allies Family Cettiidae วงศ์นกกระจ้อย
Yellow-bellied Warbler นกกระจ้อยคอขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-faced Warbler นกกระจ้อยคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Mountain Leaftoiler นกกระจิบภูเขา รายละเอียดเพิ่มเติม
Manchurian Bush Warbler นกกระจ้อยนักร้อง รายละเอียดเพิ่มเติม
Aberrant Bush Warbler นกกระจ้อยเหลืองไพล รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-bellied Tesia นกจุนจู๋ท้องเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Slaty-bellied Tesia นกจุนจู๋, นกจุนจู๋หัวเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-crowned Bush Warbler นกกระจ้อยใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-headed Tesia นกจุนจู๋หัวสีตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Stubtail นกกระจ้อยหัวลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Pale-footed Bush Warbler นกกระจ้อยสีไพล รายละเอียดเพิ่มเติม
Bushtits Family Aegithalidae วงศ์นกติ๊ดหัวแดง
Black-throated Bushtit นกติ๊ดหัวแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Leaf Warblers and allies Family Phylloscopidae วงศ์นกกระจิ๊ด
Common Chiffchaff นกกระจิ๊ดชิฟแชฟ รายละเอียดเพิ่มเติม
Dusky Warbler นกกระจิ๊ดสีคล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Buff-throated Warbler นกกระจิ๊ดท้องสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-streaked Warbler นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Radde’s Warbler นกกระจิ๊ดปากหนา รายละเอียดเพิ่มเติม
Orange-barred Leaf Warbler นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Ashy-throated Leaf Warbler นกกระจิ๊ดคอสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Chinese Leaf Warbler นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Pallas’s Leaf Warbler นกกระจิ๊ดตะโพกเหลืองคิ้วเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Sichuan Leaf Warbler นกกระจิ๊ดตะโพกเหลืองเสฉวน รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-browed Leaf Warbler นกกระจิ๊ดธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Hume’s Leaf Warbler นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
Arctic Leaf Warbler นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Kamchatka Leaf Warbler นกกระจิ๊ดคัมชัตกา รายละเอียดเพิ่มเติม
Japanese Leaf Warbler นกกระจิ๊ดพันธุ์ญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
Greenish Leaf Warbler นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Two-barred Leaf Warbler นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Pale-legged Leaf Warbler นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ รายละเอียดเพิ่มเติม
Sakhalin Leaf Warbler นกกระจิ๊ดซาคาลิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Crowned Leaf Warbler นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ รายละเอียดเพิ่มเติม
Blyth’s Leaf Warbler นกกระจิ๊ดหางขาวหิมาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
Hartert’s Leaf Warbler นกกระจิ๊ดหางขาวตะวันออก รายละเอียดเพิ่มเติม
Claudia’s Leaf Warbler นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Davison’s Leaf Warbler นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Kloss’s Leaf Warbler นกกระจิ๊ดหางขาวท้องเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-vented Leaf Warbler นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Sulphur-breasted Leaf Warbler นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Mountain Leaf Warbler นกกระจิ๊ดภูเขา รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-crowned Warbler นกกระจ้อยวงตาสีทองหัวเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Bianchi’s Warbler นกกระจ้อยวงตาสีทองแถบปีกเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Martens’s Warbler นกกระจ้อยวงตาสีทองพันธุ์จีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Alstr?m’s Warbler นกกระจ้อยวงตาสีทองหางสีเรียบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-cheeked Warbler นกกระจ้อยแก้มสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-crowned Warbler นกกระจ้อยกระหม่อมแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Reed Warblers Family Acrocephalidae วงศ์นกพง
Oriental Reed Warbler นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
Clamorous Reed Warbler นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-browed Reed Warbler นกพงคิ้วดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Blunt-winged Warbler นกพงนาพันธุ์จีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Manchurian Reed Warbler นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Large-billed Reed Warbler นกพงปากยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Paddyfield Warbler นกพงนาหิมาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
Blyth’s Reed Warbler นกพงนาพันธุ์อินเดีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Thick-billed Warbler นกพงปากหนา รายละเอียดเพิ่มเติม
Booted Warbler นกพงขอบหางขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Grassbirds and allies Family Locustellidae วงศ์นกพงตั๊กแตน
Pallas’s Grasshopper Warbler นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Lanceolated Warbler นกพงตั๊กแตนอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown Bush Warbler นกกระจ้อยสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Chinese Bush Warbler นกกระจ้อยพันธุ์จีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Baikal Bush Warbler นกกระจ้อยอกเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Spotted Bush Warbler นกกระจ้อยอกลายจุด รายละเอียดเพิ่มเติม
Russet Bush Warbler นกกระจ้อยเขาสูง รายละเอียดเพิ่มเติม
Striated Grassbird นกหางนาค รายละเอียดเพิ่มเติม
Cisticolas and allies Family Cisticolidae วงศ์นกกระจิบหญ้า
Zitting Cisticola นกยอดข้าวหางแพนลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Bright-capped Cisticola นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown Prinia นกกระจิบหญ้าสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Hill Prinia นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufescent Prinia นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-breasted Prinia นกกระจิบหญ้าอกเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-bellied Prinia นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Plain Prinia นกกระจิบหญ้าสีเรียบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Tailorbird นกกระจิบธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Dark-necked Tailorbird นกกระจิบคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-tailed Tailorbird นกกระจิบกระหม่อมแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Ashy Tailorbird นกกระจิบหัวแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Babblers, Scimitar Babblers Family Timaliidae วงศ์นกกินแมลง
Large Scimitar Babbler นกระวังไพรปากยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Rusty-cheeked Scimitar Babbler นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
White-browed Scimitar Babbler นกระวังไพรปากเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-backed Scimitar Babbler นกระวังไพรหลังแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-billed Scimitar Babbler นกระวังไพรปากแดงยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-crowned Scimitar Babbler นกระวังไพรปากแดงสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-bellied Wren Babbler นกจู๋เต้นหางยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-throated Babbler นกกินแมลงคอเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-headed Babbler นกกินแมลงตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Spot-necked Babbler นกกินแมลงคอลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-rumped Babbler นกกินแมลงตะโพกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-necked Babbler นกกินแมลงหูขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-throated Babbler นกกินแมลงคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-winged Babbler นกกินแมลงปีกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Deignan’s Babbler นกกินแมลงเด็กแนน รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-fronted Babbler นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Golden Babbler นกกินแมลงหัวสีทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Pin-striped Tit Babbler นกกินแมลงอกเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Fluffy-backed Tit Babbler นกกินแมลงหลังฟู รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-capped Babbler นกกินแมลงกระหม่อมแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Fulvettas, Ground Babblers Family Pellorneidae วงศ์นกมุ่นรก
Rufous-winged Fulvetta นกมุ่นรกหัวน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-throated Fulvetta นกมุ่นรกคอแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Rusty-capped Fulvetta นกมุ่นรกหน้าผากสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Large Wren Babbler นกจู๋เต้นตีนใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Greyish Limestone Babbler นกจู๋เต้นเขาหินปูน รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous Limestone Babbler นกจู๋เต้นสระบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
Streaked Wren Babbler นกจู๋เต้นหางสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Eyebrowed Wren Babbler นกจู๋เต้นคิ้วยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Collared Babbler นกเสือแมลงหัวขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Abbott’s Babbler นกกินแมลงป่าฝน รายละเอียดเพิ่มเติม
Horsfield’s Babbler นกกินแมลงปากหนา รายละเอียดเพิ่มเติม
Short-tailed Babbler นกกินแมลงป่าหางสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Moustached Babbler นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Sooty-capped Babbler นกกินแมลงหัวสีคล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Scaly-crowned Babbler นกกินแมลงหัวแดงเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-crowned Babbler นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
White-chested Babbler นกกินแมลงป่าโกงกาง รายละเอียดเพิ่มเติม
Ferruginous Babbler นกกินแมลงสีน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Striped Wren Babbler นกจู๋เต้นลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Chinese Grass Babbler นกพงหญ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Spot-throated Babbler นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Puff-throated Babbler นกจาบดินอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Buff-breasted Babbler นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-capped Babbler นกจาบดินหัวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Laughingthrushes Family Leiothrichidae วงศ์นกกะราง
Brown Fulvetta นกมุ่นรกสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-cheeked Fulvetta นกมุ่นรกตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Mountain Fulvetta นกมุ่นรกภูเขา รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-browed Fulvetta นกมุ่นรกคิ้วดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Yunnan Fulvetta นกมุ่นรกตาแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-crested Laughingthrush นกกะรางหัวหงอก รายละเอียดเพิ่มเติม
White-necked Laughingthrush นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Necklaced Laughingthrush นกกะรางสร้อยคอเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Greater Necklaced Laughingthrush นกกะรางสร้อยคอใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-throated Laughingthrush นกกะรางคอดำ, นกซอฮู้ รายละเอียดเพิ่มเติม
White-browed Laughingthrush นกกะรางคิ้วขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Spectacled Laughingthrush นกกะรางวงตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Spot-breasted Laughingthrush นกกะรางอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Black Laughingthrush นกกะรางดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Silver-eared Laughingthrush นกกะรางหัวแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Malayan Laughingthrush นกกะรางมลายู รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-tailed Laughingthrush นกกะรางหางแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Himalayan Cutia นกขัติยา รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-winged Minla นกศิวะปีกสีฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-tailed Minla นกศิวะหางสีตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Scarlet-faced Liocichla นกกะรางแก้มแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Spectacled Barwing นกปีกลายตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Silver-eared Mesia นกกะรองทองแก้มขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-backed Sibia นกหางรำหลังแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Dark-backed Sibia นกหางรำดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-tailed Sibia นกหางรำหางยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Sylviid Babblers, Parrotbills Family Sylviidae วงศ์นกปากแก้ว
Lesser Whitethroat นกคอขาวน้อย รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-eyed Babbler นกกินแมลงตาเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-breasted Parrotbill นกปากนกแก้วหูเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-eared Parrotbill นกปากนกแก้วหูดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Short-tailed Parrotbill นกปากนกแก้วหางสั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-browed Parrotbill นกปากนกแก้วคิ้วดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-headed Parrotbill นกปากนกแก้วหัวสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-headed Parrotbill นกปากนกแก้วหัวเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Spot-breasted Parrotbill นกปากนกแก้วอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Yuhinas, White-eyes Family Zosteropidae วงศ์นกแว่นตาขาว
Striated Yuhina นกภูหงอนหัวลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Whiskered Yuhina นกภูหงอนวงตาขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Burmese Yuhina นกภูหงอนพม่า รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-flanked White-eye นกแว่นตาขาวสีข้างแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Swinhoe’s White-eye นกแว่นตาขาวหลังเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Indian White-eye นกแว่นตาขาวสีทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Hume’s White-eye นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักษ์ใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Fairy-bluebirds Family Irenidae วงศ์นกเขียวคราม
Asian Fairy-bluebird นกเขียวคราม รายละเอียดเพิ่มเติม
Elachuras Family Elachuridae วงศ์นกจู๋เต้นลาย
Spotted Elachura นกจู๋เต้นลายจุด รายละเอียดเพิ่มเติม
Nuthatches Family Sittidae วงศ์นกไต่ไม้
Chestnut-vented Nuthatch นกไต่ไม้โคนหางสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-bellied Nuthatch นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม รายละเอียดเพิ่มเติม
Burmese Nuthatch นกไต่ไม้ท้องสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Velvet-fronted Nuthatch นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue Nuthatch นกไต่ไม้สีน้ำเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Giant Nuthatch นกไต่ไม้ใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Beautiful Nuthatch นกไต่ไม้สีสวย รายละเอียดเพิ่มเติม
Wallcreeper Family Tichodromidae วงศ์นกไต่ผา
Wallcreeper นกไต่ผา รายละเอียดเพิ่มเติม
Treecreepers Family Certhiidae วงศ์นกเปลือกไม้
Hume’s Treecreeper นกเปลือกไม้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Starlings Family Sturnidae วงศ์นกกิ้งโครง
Asian Glossy Starling นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Spot-winged Starling นกกิ้งโครงปีกลายจุด รายละเอียดเพิ่มเติม
Golden-crested Myna นกเอี้ยงหัวสีทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Hill Myna นกขุนทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-vented Myna นกเอี้ยงหงอน รายละเอียดเพิ่มเติม
Crested Myna นกเอี้ยงหงอนก้นลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Javan Myna นกเอี้ยงชวา รายละเอียดเพิ่มเติม
Jungle Myna นกเอี้ยงควาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Myna นกเอี้ยงสาริกา รายละเอียดเพิ่มเติม
Vinous-breasted Myna นกกิ้งโครงหัวสีนวล รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-billed Starling นกกิ้งโครงปากแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-cheeked Starling นกกิ้งโครงแก้มขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-collared Myna นกกิ้งโครงคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Pied Myna นกเอี้ยงด่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
Purple-backed Starling นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-cheeked Starling นกกิ้งโครงแกลบแก้มสีน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-shouldered Starling นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-tailed Starling นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Brahminy Starling นกเอี้ยงพราหมณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
Rosy Starling นกกิ้งโครงสีกุหลาบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Starling นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป รายละเอียดเพิ่มเติม
Thrushes Family Turdidae วงศ์นกเดินดง
Chestnut-capped Thrush นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Orange-headed Thrush นกเดินดงหัวสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Siberian Thrush นกเดินดงสีเทาดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Himalayan Thrush นกเดินดงหิมาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-tailed Thrush นกเดินดงหลังสีไพล รายละเอียดเพิ่มเติม
White’s Thrush นกเดินดงลายเสือใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Scaly Thrush นกเดินดงลายเสือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Dark-sided Thrush นกเดินดงเล็กปากยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-breasted Thrush นกเดินดงอกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Japanese Thrush นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-winged Blackbird นกเดินดงดำปีกเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Chinese Blackbird นกเดินดงสีดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut Thrush นกเดินดงสีน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-sided Thrush นกเดินดงอกเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Eyebrowed Thrush นกเดินดงสีคล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-throated Thrush นกเดินดงคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-throated Thrush นกเดินดงคอแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Naumann’s Thrush นกเดินดงอกลายแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Dusky Thrush นกเดินดงอกลายดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Purple Cochoa นกปีกแพรสีม่วง รายละเอียดเพิ่มเติม
Green Cochoa นกปีกแพรสีเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Chats, Old World Flycatchers Family Muscicapidae วงศ์นกจับแมลง
Oriental Magpie Robin นกกางเขนบ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-tailed Shama นกกางเขนดงหางแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-rumped Shama นกกางเขนดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Dark-sided Flycatcher นกจับแมลงสีคล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Asian Brown Flycatcher นกจับแมลงสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-streaked Flycatcher นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-breasted Flycatcher นกจับแมลงอกสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Ferruginous Flycatcher นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-gorgeted Flycatcher นกจับแมลงสร้อยคอขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-browed Flycatcher นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Hainan Blue Flycatcher นกจับแมลงอกสีฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Pale Blue Flycatcher นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน รายละเอียดเพิ่มเติม
Hill Blue Flycatcher นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Large Blue Flycatcher นกจับแมลงปากยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Indochinese Blue Flycatcher นกจับแมลงอกส้มท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-throated Blue Flycatcher นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Chinese Blue Flycatcher นกจับแมลงพันธุ์จีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Malaysian Blue Flycatcher นกจับแมลงคอสีฟ้าสด รายละเอียดเพิ่มเติม
Mangrove Blue Flycatcher นกจับแมลงป่าโกงกาง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-tailed Flycatcher นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-chested Jungle Flycatcher นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน รายละเอียดเพิ่มเติม
Fulvous-chested Jungle Flycatcher นกจับแมลงอกสีเนื้อ รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-chested Jungle Flycatcher นกจับแมลงอกเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Fujian Niltava นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-bellied Niltava นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Large Vivid Niltava นกนิลตวาท้องสีส้มคอส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Large Niltava นกนิลตวาใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Small Niltava นกนิลตวาเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-and-white Flycatcher นกจับแมลงสีฟ้าอกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Zappey’s Flycatcher นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Verditer Flycatcher นกจับแมลงสีฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Shortwing นกปีกสั้นเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Himalayan Shortwing นกปีกสั้นสีน้ำเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Siberian Blue Robin นกเขนน้อยไซบีเรีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-tailed Robin นกเขนน้อยหางแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Japanese Robin นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
Bluethroat นกคอมรกต รายละเอียดเพิ่มเติม
White-bellied Redstart นกเขนแปลง รายละเอียดเพิ่มเติม
Chinese Rubythroat นกคอทับทิมอกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Siberian Rubythroat นกคอทับทิม รายละเอียดเพิ่มเติม
Firethroat นกเขนน้อยอกเพลิง รายละเอียดเพิ่มเติม
Blackthroat นกเขนน้อยอกดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
White-tailed Robin นกเขนสีฟ้าหางขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-flanked Bluetail นกเขนน้อยข้างสีส้มคิ้วขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Himalayan Bluetail นกเขนน้อยพันธุ์หิมาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
Golden Bush Robin นกเขนน้อยสีทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-naped Forktail นกกางเขนน้ำหลังแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-backed Forktail นกกางเขนน้ำหลังดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Slaty-backed Forktail นกกางเขนน้ำหลังเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Northern White-crowned Forktail นกกางเขนน้ำหัวขาวเหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
Southern White-crowned Forktail นกกางเขนน้ำหัวขาวใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue Whistlingthrush นกเอี้ยงถ้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-fronted Robin นกเขนน้ำเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-rumped Flycatcher นกจับแมลงตะโพกเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Narcissus Flycatcher นกจับแมลงคิ้วเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Green-backed Flycatcher นกจับแมลงหลังสีเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Mugimaki Flycatcher นกจับแมลงดำอกสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Slaty-backed Flycatcher นกจับแมลงหลังสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-chested Flycatcher นกจับแมลงอกสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Rufous-gorgeted Flycatcher นกจับแมลงแถบคอสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-breasted Flycatcher นกจับแมลงพันธุ์ยุโรป รายละเอียดเพิ่มเติม
Taiga Flycatcher นกจับแมลงคอแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Snowy-browed Flycatcher นกจับแมลงหน้าผากขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Pied Flycatcher นกจับแมลงเล็กขาวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Ultramarine Flycatcher นกจับแมลงสีคราม รายละเอียดเพิ่มเติม
Slaty-blue Flycatcher นกจับแมลงหน้าดำคอขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Sapphire Flycatcher นกจับแมลงหัวสีฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Pygmy Flycatcher นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-fronted Redstart นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Plumbeous Water Redstart นกเขนเทาหางแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black Redstart นกเขนสีดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Daurian Redstart นกเขนท้องแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-capped Water Redstart นกเขนหัวขาวท้ายแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue Rockthrush นกกระเบื้องผา รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-bellied Rockthrush นกกระเบื้องท้องแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
White-throated Rockthrush นกกระเบื้องคอขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Stonechat นกยอดหญ้าหัวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Pied Bushchat นกยอดหญ้าสีดำ, นกขี้หมา รายละเอียดเพิ่มเติม
Jerdon’s Bushchat นกยอดหญ้าหลังดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey Bushchat นกยอดหญ้าสีเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Isabelline Wheatear นกเขนทะเลทราย รายละเอียดเพิ่มเติม
Desert Wheatear นกเขนทะเลทรายคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Dippers Family Cinclidae วงศ์นกมุดน้ำ
Brown Dipper นกมุดน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Leafbirds Family Chloropseidae วงศ์นกเขียวก้านตอง
Greater Green Leafbird นกเขียวก้านตองใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Lesser Green Leafbird นกเขียวก้านตองเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue-winged Leafbird นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Golden-fronted Leafbird นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Orange-bellied Leafbird นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Flowerpeckers Family Dicaeidae วงศ์นกกาฝาก
Yellow-breasted Flowerpecker นกกาฝากอกเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Crimson-breasted Flowerpecker นกกาฝากอกสีเลือดหมู รายละเอียดเพิ่มเติม
Scarlet-breasted Flowerpecker นกกาฝากอกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Thick-billed Flowerpecker นกกาฝากปากหนา รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-vented Flowerpecker นกกาฝากก้นเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-bellied Flowerpecker นกกาฝากท้องเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Orange-bellied Flowerpecker นกกาฝากท้องสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Plain Flowerpecker นกกาฝากสีเรียบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Fire-breasted Flowerpecker นกกาฝากอกเพลิง รายละเอียดเพิ่มเติม
Cambodian Flowerpecker นกกาฝากอกสีเนื้อ รายละเอียดเพิ่มเติม
Scarlet-backed Flowerpecker นกสีชมพูสวน รายละเอียดเพิ่มเติม
Sunbirds Family Nectariniidae วงศ์นกกินปลี
Ruby-cheeked Sunbird นกกินปลีแก้มสีทับทิม รายละเอียดเพิ่มเติม
Plain Sunbird นกกินปลีสีเรียบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Brown-throated Sunbird นกกินปลีคอสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-throated Sunbird นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Purple-naped Sunbird นกกินปลีท้ายทอยน้ำเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Van Hasselt’s Sunbird นกกินปลีคอสีม่วง รายละเอียดเพิ่มเติม
Copper-throated Sunbird นกกินปลีคอสีทองแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Purple Sunbird นกกินปลีดำม่วง รายละเอียดเพิ่มเติม
Olive-backed Sunbird นกกินปลีอกเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Mrs. Gould’s Sunbird นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
Green-tailed Sunbird นกกินปลีหางยาวเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-throated Sunbird นกกินปลีหางยาวคอดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Crimson Sunbird นกกินปลีคอแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Temminck’s Sunbird นกกินปลีแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Fire-tailed Sunbird นกกินปลีแดงหัวไพลิน รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Spiderhunter นกปลีกล้วยเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Thick-billed Spiderhunter นกปลีกล้วยปากหนา รายละเอียดเพิ่มเติม
Long-billed Spiderhunter นกปลีกล้วยปากยาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Spectacled Spiderhunter นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-eared Spiderhunter นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-breasted Spiderhunter นกปลีกล้วยท้องเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Streaked Spiderhunter นกปลีกล้วยลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Old World Sparrows Family Passeridae วงศ์นกกระจอก
House Sparrow นกกระจอกใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Russet Sparrow นกกระจอกป่าท้องเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Plain-backed Sparrow นกกระจอกตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Eurasian Tree Sparrow นกกระจอกบ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
Weavers Family Ploceidae วงศ์นกกระจาบ
Asian Golden Weaver นกกระจาบทอง รายละเอียดเพิ่มเติม
Streaked Weaver นกกระจาบอกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Baya Weaver นกกระจาบธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม
Munias & Allies Family Estrildidae วงศ์นกกระติ๊ด
Red Avadavat นกกระติ๊ดแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Pin-tailed Parrotfinch นกกระติ๊ดเขียว, นกไผ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
White-rumped Munia นกกระติ๊ดตะโพกขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Scaly-breasted Munia นกกระติ๊ดขี้หมู รายละเอียดเพิ่มเติม
White-bellied Munia นกกระติ๊ดท้องขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut Munia นกกระติ๊ดสีอิฐ รายละเอียดเพิ่มเติม
White-headed Munia นกกระติ๊ดหัวขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Java Sparrow นกกระจอกชวา รายละเอียดเพิ่มเติม
Wagtails, Pipits Family Motacillidae วงศ์นกเด้าดิน
Forest Wagtail นกเด้าลมดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Eastern Yellow Wagtail นกเด้าลมเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Citrine Wagtail นกเด้าลมหัวเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey Wagtail นกเด้าลมหลังเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
White Wagtail นกอุ้มบาตร รายละเอียดเพิ่มเติม
Mekong Wagtail นกเด้าลมแม่น้ำโขง รายละเอียดเพิ่มเติม
Richard’s Pipit นกเด้าดินทุ่งใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
Paddyfield Pipit นกเด้าดินทุ่งเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Blyth’s Pipit นกเด้าดินทุ่งพันธุ์รัสเซีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Olive-backed Pipit นกเด้าดินสวน รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-throated Pipit นกเด้าดินอกแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Rosy Pipit นกเด้าดินอกสีชมพู รายละเอียดเพิ่มเติม
Buff-bellied Pipit นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย รายละเอียดเพิ่มเติม
Finches Family Fringillidae วงศ์นกจาบปีกอ่อน
Common Chaffinch นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู รายละเอียดเพิ่มเติม
Brambling นกจาบปีกอ่อนอกสีส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Collared Grosbeak นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Spot-winged Grosbeak นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-billed Grosbeak นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Dark-breasted Rosefinch นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Common Rosefinch นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ รายละเอียดเพิ่มเติม
Scarlet Finch นกจาบปีกอ่อนสีแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-headed Greenfinch นกจาบปีกอ่อนเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
Buntings Family Emberizidae วงศ์นกจาบปีกอ่อนเล็ก
Crested Bunting นกจาบปีกอ่อนหงอน รายละเอียดเพิ่มเติม
Pine Bunting นกจาบปีกอ่อนป่าสน รายละเอียดเพิ่มเติม
Grey-necked Bunting นกจาบปีกอ่อนหัวเทาปากส้ม รายละเอียดเพิ่มเติม
Tristram’s Bunting นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut-eared Bunting นกจาบปีกอ่อนหัวเทา รายละเอียดเพิ่มเติม
Little Bunting นกจาบปีกอ่อนเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
Yellow-breasted Bunting นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม
Chestnut Bunting นกจาบปีกอ่อนสีตาล รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-headed Bunting นกจาบปีกอ่อนหัวดำ รายละเอียดเพิ่มเติม
Red-headed Bunting นกจาบปีกอ่อนหัวแดง รายละเอียดเพิ่มเติม
Black-faced Bunting นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น