ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย
Bird guide of thailandFamily Anatidae วงศ์นกเป็ดนกชนิดใหม่นกอพยพหายาก

ห่านเทาปากสีชมพู   Graylag Goose

Photographer : © Viral Patel and Pankaj Maheria

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Graylag Goose Anser anser ห่านเทาปากสีชมพู A N


การรายงานของนก
A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา
สถานภาพตามฤดูกาลของนก
N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)


นกห่านเทาปากสีชมพู   Greylag Goose นกอพยพหรือผลัดหลงมา หายากปริมาณน้อย

ใส่ความเห็น