ห่านเทาปากสีชมพู   Graylag Goose

Photographer : © Viral Patel and Pankaj Maheria

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Graylag Goose Anser anser ห่านเทาปากสีชมพู A N

ห่านเทาปากสีชมพู (Greylag Goose) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anser anser เป็นนกน้ำขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์นกเป็ดน้ำ (Anatidae)

ห่านเทาปากสีชมพูมีความยาวประมาณ 74-91 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 3.3 กิโลกรัม ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ตัวผู้จะมีสีสันสดใสกว่า ตัวผู้จะมีหัวและคอสีเทาแกมน้ำตาล ลำตัวสีเทาอมน้ำตาล มีลายขวางสีน้ำตาลอ่อนกระจาย ขนคลุมโคนหาง ขนคลุมใต้หาง และปลายหางสีขาว ปาก แข้ง และตีนสีชมพู นกวัยอ่อน : ปากและขาสีซีดกว่านกเต็มวัย

ห่านเทาปากสีชมพูมีการกระจายพันธุ์ในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ

ห่านเทาปากสีชมพูเป็นสัตว์กินพืชและสัตว์น้ำขนาดเล็ก อาหารหลักได้แก่ หญ้า เมล็ดพืช แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น

ห่านเทาปากสีชมพูเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ 5-6 ฟอง ไข่จะฟักออกเป็นตัวประมาณ 28-30 วัน ลูกห่านจะออกลูกเป็นระยะเวลาประมาณ 60 วัน

1

2

3

4
5
เสียงร้อง
6
A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น