โครงการเรียนรู้ตามวิถีพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีให

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลบ้านถ้ำ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามวิถีพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ณ สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำจำกัด หมู่ที่ 11จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน

Continue Reading

กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและพลเมืองวิถีประชาธิปไตย …

กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและพลเมืองวิถีประชาธิปไตย

Continue Reading

กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องช่างพื้นฐาน …

กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องช่างพื้นฐาน วิชาช่างปูนเบื้องต้น

Continue Reading

กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการทำกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติก …

กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการทำกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติก ณ ศาลาประชาคม ม.1

Continue Reading

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ

Continue Reading

โครงการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซาง กศน.ตำบลสันโค้ง กศน.ตำบลบ้านถ้ำ และ กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน ณ บ้านดงอินตา หมู่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Continue Reading

กิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการสานกระเป๋าสะพายทรงเอ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการสานกระเป๋าสะพายทรงเ

Continue Reading

กิจกรรมกลุ่มสนใจ กระเป๋าสะพายทรงเอ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ กระเป๋าสะพายทรงเอ

Continue Reading

Load More