กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการทำกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติก …

กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการทำกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติก …

กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการทำกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติก ณ ศาลาประชาคม ม.1