กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องช่างพื้นฐาน …

กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องช่างพื้นฐาน …

กศน.ตำบลบ้านถ้ำจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องช่างพื้นฐาน วิชาช่างปูนเบื้องต้น