การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดงสุวรรณ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลานิล ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยดอกเข็ม หมู่ที่ 7

Continue Reading

กิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านกองแล หมู่6

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดงสุวรรณร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านกองแล หมู่6 ต.ดงสุวรรณ

Continue Reading

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

21 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.ดงสุวรรณจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Continue Reading

กิจกรรม การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 28 มกราคม 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดงสุวรรณจัดกิจกรรม การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง. ณ ศพก.บ้านกองแล.

Continue Reading

Load More