22 ก.พ. 2564

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  “โครงการส่งเสริมสุขภาพและการดูแล

   ผู้สงอายุ” เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

   (Aging Society) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านนาหลิม หมู่ที่ 7 ตำบลดอนศรีชุม

   อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  21 คน โดยมีนางเสาวลักษณ์ บุญยัง

   เป็นวิทยากรให้ความรู้    

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *