เหยี่ยวม่านตาขาว White-eyed Buzzard

Photographer : © Sunil Singhal
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
White-eyed Buzzard Butastur teesa เหยี่ยวตาขาว,เหยี่ยวม่านตาขาว A V

Note:เหยี่ยวม่านตาขาว White-eyed Buzzard
มีรายงานการพบทีมีภาพถ่ายเพือยืนยันได้ครั้งแรกในประเทศไทยเมือวันที่  1 พฤศจิกายน 2561 ณ ทุ่งนาใน เขตตำบลสองแควและตำบลสันติสุข โดยคุณธีรเดช นิรุตติวัฒน์

เหยี่ยวม่านตาขาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ Butastur teesa คำภาษาละตินคำว่า Butastur teesa หมายถึง “เหยี่ยวตะโพกขาว” (white-rumped buzzard) ซึ่งเป็นนกล่าเหยื่อขนาดกลางในวงศ์ Accipitridae คำว่า Butastur มาจากภาษาละตินคำว่า buteo ซึ่งหมายถึง “เหยี่ยว” และคำว่า teesa หมายถึง “สีขาว” คำว่า Butastur teesa จึงหมายถึง “เหยี่ยวที่มีตะโพกสีขาว”

เหยี่ยวม่านตาขาว (White-eyed Buzzard) เป็นนกล่าเหยื่อขนาดเล็กในวงศ์เหยี่ยวและอินทรี (Accipitridae) พบได้ทั่วไปในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก

ลักษณะทั่วไป

เหยี่ยวม่านตาขาวมีความยาวลำตัวประมาณ 38-43 เซนติเมตร ตัวผู้ : หัว คอ และอกตอนบนสีน้ำตาลแกมเทา อกตอนล่างและท้องสีขาว ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้ม หางสีน้ำตาลเข้มมีลายขีดสีขาวกระจาย ตัวเมีย : หัวและอกสีน้ำตาลแกมดำ ท้องสีจางกว่าตัวผู้ ปีกลายน้ำตาลสลับดำ ม่านตาสีขาว

ถิ่นอาศัย

เหยี่ยวม่านตาขาวมักพบอาศัยอยู่ในทุ่งโล่ง พื้นที่เกษตรกรรม และป่าละเมาะ ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร

อาหาร

เหยี่ยวม่านตาขาวกินสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู กระต่าย นก งู และจิ้งจกเป็นอาหาร

การสืบพันธุ์

เหยี่ยวม่านตาขาวทำรังตามโพรงไม้หรือโพรงดิน ตัวเมียจะวางไข่ประมาณ 2-3 ฟอง ไข่มีสีขาว ฟักเป็นตัวประมาณ 30-35 วัน

สถานะการอนุรักษ์

เหยี่ยวม่านตาขาวจัดอยู่ในสถานะความกังวลน้อย (Least Concern) ตามการประเมินของ IUCN เนื่องจากมีประชากรที่ค่อนข้างมากและกระจายพันธุ์กว้างขวาง

 

 

 

1
2
3
4
5
6
A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

ใส่ความเห็น