ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย
Bird guide of thailandFamily Accipitridae วงศ์เหยี่ยวและอินทรีนกชนิดใหม่เหยี่ยว

เหยี่ยวม่านตาขาว White-eyed Buzzard

Photographer : © Sunil Singhal
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
White-eyed Buzzard Butastur teesa เหยี่ยวตาขาว,เหยี่ยวม่านตาขาว A V

เหยี่ยวม่านตาขาว White-eyed Buzzard
มีรายงานการพบทีมีภาพถ่ายเพือยืนยันได้ครั้งแรกในประเทศไทยเมือวันที่  1 พฤศจิกายน 2561 ณ ทุ่งนาใน เขตตำบลสองแควและตำบลสันติสุข โดยคุณธีรเดช นิรุตติวัฒน์

 

 

 

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น