นกช้อนหอยขาวแอฟริกา African Sacred Ibis

Photographer : © Dora Zarzavatsaki

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus นกช้อนหอยขาวแอฟริกา C R

นกช้อนหอยขาวแอฟริกา (African Sacred Ibis)ซึ่งพื้นเพดั้งเดิมก็ตามชื่อของมันเลยครับ เป็นนกแอฟริกาที่ถูกนำมาเลี้ยงปล่อยในสวนสัตว์เปิดของซาฟารีเวิลด์

นกช้อนหอยแอฟริกาสามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มของภาคกลางได้เป็นอย่างดีและออกลูกออกหลานจำนวนมากเป็น self-sustaining established population ในที่สุดจึงต้องถูกนับลงในรายชื่อนกไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับนกต่างถิ่นอื่น ๆ เช่น นกพิราบป่า (Rock Pigeon) นกกระจอกชวา (Java Sparrow) นกเอี้ยงชวา (Javan Myna) และนกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ (Rose-ringed Parakeet)

1
2
3
4
5

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น