โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การศึกษานอกระบบและการตามอัธยาศัย
วันที่ 26-28 มีนาคม พ.ศ. 2566 กศน.อำเภอดอกคำใต้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยนายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 19 คน ศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, ศึกษาดูงานการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศึกษาดูงานการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ณ กศน.อำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กิจกรรม To be number one สถานศึกษาสีขาว และกศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม ณ กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, การพัฒนาอาชีพการแปรรูป สถานศึกษาสีขาว ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, การพัฒนาปุยน้ำชีวภาพสำหรับชุมชน กศน. อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย, การพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน การเลี้ยงปลาหมอดงเดือย หมู่ 9 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย แล ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธ ชินราช อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร กศน.อำเภอดอกคำใต้ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีความรู้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในกระบวนการจัดกิจกรรมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไป ปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *