ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 กศน.อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 1 / 2565 โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปิงบประมาณ 2564 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self-Assessment Repot) และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปืงบประมาณ 2564 นอกจากนี้ที่ประชุมมีมิติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ กศน. อำภอดอกคำใต้ ประจำปืงบประมาณ 2565 แผนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคำใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำงบประมาณ 2565 และ เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรอาชีพระยะลั้นจำนวน 21 หลักสูตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *