โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนตำบลบ้านปิน

โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนตำบลบ้านปิน

วันที่ 31 มกราคม 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านปิน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนตำบลบ้านปิน ณ.อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ตำบลบ้านปิน มีผู้เข้าร่วม 25 คน