รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคบหมู

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคบหมู ระหว่างวันที่ 19​ – 20​ มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1

Continue Reading

ครูผู้สอนคนพิการกศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติก …

ครูผู้สอนคนพิการกศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาการสานกระเป๋าทรงเอจากเส้นพลาสติก ณ ที่ทำการธนาคารหมู่ที่9ตำบลคือเวียง

Continue Reading

โครงการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซาง กศน.ตำบลสันโค้ง กศน.ตำบลบ้านถ้ำ และ กศน.ตำบลคือเวียง จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน ณ บ้านดงอินตา หมู่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Continue Reading

กิจกรรมโครงการสอนเสริมคณิตศาสตร์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมคณิตศาสตร์

Continue Reading

กิจกรรมโครงการสำนึกรักพระมหากษัตริย์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมโครงการสำนึกรักพระมหากษัตริย์

Continue Reading

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต

วันที่ 28 มกราคม 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดศรีดอนมูล

Continue Reading

Load More