นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia

นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia
   
ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://orientalbirdimages.org/search.php?action=searchresult&Bird_ID=2056

ใส่ความเห็น