นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง Yellow-bellied Prinia

นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง Yellow-bellied Prinia
   
ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://orientalbirdimages.org/search.php?action=searchresult&Bird_ID=2053

ใส่ความเห็น