นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird

นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird
   
ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://orientalbirdimages.org/search.php?action=searchresult&Bird_ID=1764

ใส่ความเห็น