นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีน้ำตาล Chestnut-vented Nuthatch

นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีน้ำตาล Chestnut-vented Nuthatch
   
ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://orientalbirdimages.org/search.php?action=searchresult&Bird_ID=2627

ใส่ความเห็น