นกกระเต็นน้อยสามนิ้ว Oriental Dwarf Kingfisher

Photographer : © Yash Kothiala

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org
แหล่งอ้างอิง: หนังสือนกในเมืองไทย รศ.โอภาส ขอบเขตต์

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Oriental Dwarf Kingfisher Ceyx erithaca นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว A R, N

สถานภาพ ชนิดย่อย erithacus หรือนกกระเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ เป็นทั้งนกประจำถิ่น นกอพยพผ่าน และนกอพยพมายังประเทศไทยช่วงนอกฤดูผสมพบไม่บ่อยและปริมาณไม่มากนักทั่วทุกภาค พันธุ์ส่วนชนิดย่อย rufidorsus หรือนกกระเด็นน้อยสามนิ้วหลังแดง เป็นนกประจำถิ่นหายากและปริมาณน้อยพบเฉพาะทางภาคใต้

กฎหมายจัดนกกระเต็นน้อยสามนิ้วทั้ง 2 ชนิดย่อยเป็นสัตว์ปาคุ้มครอง

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น