นกกระเต็นน้อยสามนิ้ว Oriental Dwarf Kingfisher

Photographer : © Yash Kothiala

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Oriental Dwarf Kingfisher Ceyx erithaca นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว A R, N

นกกระเต็นน้อยสามนิ้ว (Oriental Dwarf Kingfisher) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ceyx erithaca  อ่านว่า “ซี-ย็กซ์ เอ-ริ-ทา-คา”  คำว่า Ceyx มาจากภาษากรีกคำว่า ceyx ซึ่งหมายถึง “นกกระเต็น” ส่วนคำว่า erithaca มาจากภาษาละตินคำว่า erithacus ซึ่งหมายถึง “สีแดง”

นกกระเต็นน้อยสามนิ้ว (Oriental Dwarf Kingfisher) เป็นนกขนาดเล็กชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์นกกระเต็น (Alcedinidae) พบกระจายพันธุ์ในอนุทวีปอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปทุกภาค

นกกระเต็นน้อยสามนิ้วมีลักษณะเด่นคือ มีขนาดเล็ก ความยาวลำตัวประมาณ 12 เซนติเมตร ตัวผู้มีหัว ลำตัวด้านบน และหางสีฟ้าอมเขียว ลำตัวด้านล่างสีเหลืองแกมส้ม อกและท้องสีน้ำตาลอมเหลือง ปากสีแดงสด ขาและตีนแดง ตัวเมียมีสีอ่อนกว่าตัวผู้ ลำตัวด้านบนสีเขียวอมเหลือง ท้องและอกสีน้ำตาลอมเหลือง ปากสีแดงอ่อน ขาและตีนสีแดงอ่อน

นกกระเต็นน้อยสามนิ้วมักพบรวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ประมาณ 4-10 ตัว อาหารหลักได้แก่ แมลงขนาดเล็ก แมงมุม หนอน ปู ปลา กบ และกิ้งก่า

นกกระเต็นน้อยสามนิ้วเป็นนกประจำถิ่น ไม่อพยพย้ายถิ่นฐาน สถานภาพปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทมีความเสี่ยงน้อย (Least Concern)

 

 

1

2

3

4

5
6
A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก https://ebird.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://ebird.org

 

ใส่ความเห็น