นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ Malay Blue-banded Kingfisher

Photographer : © Tun Pin Ong

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org
แหล่งอ้างอิง: หนังสือนกในเมืองไทย รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 

1.เพศผู้

Photographer : © Mohit Kumar Ghatak

2.เพศเมีย

Photographer : © Cheong Weng Chun

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Malay Blue-banded Kingfisher Alcedo peninsulae นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ A R

นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ
สถานภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยและปริมาณไม่มากนักทางภาคใต้และภาคตะวันตกบางแห่ง
กฎหมายจัดนกกระเต็นน้อยแถบอกดำเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

 

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ใส่ความเห็น