ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย
Bird guide of thailandFamily Alcedinidae วงศ์นกกะเต็นนกประจำถิ่น

นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล Brown-winged Kingfisher

Photographer : © Iftiaque Hussain

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org
แหล่งอ้างอิง: หนังสือนกในเมืองไทย รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Brown-winged Kingfisher Pelargopsis amauroptera นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล A R

สถานภาพ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาลเป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยและปริมาณไม่มากนัก พบเฉพาะทางภาคใต้บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกหรือชายฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่คอคอดกระลงไปจนถึงจังหวัดสตูล
กฎหมายจัดนกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาลเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

 


ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น