ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย
Bird guide of thailandFamily Sylviidae วงศ์นกปากแก้วนกชนิดใหม่นกประจำถิ่นหายาก

นกปากนกแก้วหัวสีส้ม Rufous-headed Parrotbill

Photographer : © Prosenjit Singha Deo

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Rufous-headed Parrotbill Psittaparus bakeri นกปากนกแก้วหัวสีส้ม A R

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

นกปากนกแก้วหัวสีส้ม Rufous-headed Parrotbill พบเป็นครั้งแรกโดยคุณกมล โกมลผลิน ที่อุทยานแห่งชาติแม่เมย จ.ตาก ตั้งแต่ปี 2000 แต่เพิ่งได้รับการยืนยันและตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในบทความของวารสาร BirdingAsia ฉบับล่าสุด (No. 22 December 2014) นับว่าเป็นการพบนกใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆ เพราะเป็นนกประจำถิ่นที่ตกสำรวจ โดยในพื้นที่เดียวกันนี้ยังสามารถพบนกปากนกแก้วคิ้วดำ (Pale-billed Parrotbill) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันได้อีกด้วย


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org
ขอบคุณข้อมูลการกระจายพันธุ์และเสียงร้องจาก https://www.xeno-canto.org

ใส่ความเห็น