ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย
Bird guide of thailandFamily Pycnonotidae วงศ์นกปรอดนกชนิดใหม่นกประจำถิ่น

นกปรอดก้นแดง Red-vented Bulbul

Photographer : © Viral Patel and Pankaj Maheria

มีรายงานการพบนกชนิดใหม่ของไทยอีกหนึ่งชนิดคือ  “นกปรอดก้นแดง” Red-vented Bulbul กว่า 5 ตัว เข้ามากินลูกไทรสุกที่สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยคุณ Thitisan Nakavirod โดยนกปรอดชนิดนี้เป็นหนึ่งในนกที่คาดการณ์กันมานานว่าน่าจะเจอในเมืองไทยได้มากที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะมีถิ่นกระจายมาถึงชายแดนพม่าฝั่งที่ติดกับภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทย

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การรายงาน สถานภาพตามฤดูกาล
Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer นกปรอดก้นแดง F R

ประเภทการรายงานของนกแต่ละชนิด

A : นกที่มีรายงานพบตามธรรมชาติในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา

B : นกที่ไม่มีรายงานพบในธรรมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี

C : นกต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และสามารถปรับตัวให้อาศัยและขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ

D : นกที่พบในธรรมชาติแต่อาจเป็นนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง

E : นกที่มีรายงานพบในอดีต แต่อาจเป็นการจำแนกชนิดผิดพลาด

F : นกที่เป็นประชากรผสมข้ามสายพันธุ์ และยังไม่มีรายงานของประชากรที่มีลักษณะแท้ตามชนิดดั้งเดิม

 

สถานภาพตามฤดูกาลของนกแต่ละชนิด

R : นกประจำถิ่น

N : นกที่อพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

B : นกที่อพยพเข้ามาทำรังวางไข่

P : นกอพยพผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

V : นกพลัดหลง มีรายงานไม่เกิน 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น